Nowoczesna komunikacja marketingowa

Adresaci studiów

Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki.

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z:

 • kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku,
 • nowoczesną komunikacją marketingową,
 • psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Nastroje i emocje w reklamie
 • Psychologia reklamy – postawy odbiorców
 • Branding
 • Teoria i praktyka kreatywnego myślenia
 • Najnowsze trendy, rozwiązania i ciekawostki ze świata marketingu
 • CRM/bazy danych/modelowanie/ BIG DATA
 • Ekonomia behawioralna
 • Sztuka prezentacji
 • Kreatywna praca z tekstem
 • Badania marketingowe
 • Efektywne planowanie kampanii
 • Social Media
 • Public relations

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online