Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka pracy funkcjonariuszy organów ścigania
 • Podstawy prawa karnego i postępowania karnego
 • Kryminologia
 • Wiktymologia
 • Techniki kryminalistyczne
 • Techniki operacyjne
 • Metodyka działań dochodzeniowo-śledczych
 • Taktyka kryminalistyczna i dezinformacja
 • Taktyka zwalczania przestępczości
 • Analiza kryminalna
 • Profilowanie (kryminalistyczne i kryminalne) przestępcy
 • Psychologia wywierania wpływu i manipulacji

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci studiów na kierunku Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości uzyskają kwalifikacje do zatrudnienia w strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna), firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne)

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online