Detektywistyka i wywiad gospodarczy

Adresaci studiów

Studia na kierunku Detektywistyka i wywiad gospodarczy adresowane są w pierwszej kolejności do absolwentów uczelni wyższych, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę jako detektywi.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka zawodowa detektywa
 • Taktyka i techniki pracy detektywa
 • Warsztaty kompetencji analitycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w pracy detektywa i wywiadowcy
 • Analiza logiczna w pracy detektywa
 • Psychologia emocji
 • Prawo wykroczeń
 • Wybrane elementy prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego z elementami prawa cywilnego procesowego
 • Prawo dowodowe
 • Wybrane elementy psychologii sądowej
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • Wywiad gospodarczy – warsztaty terenowe

Uzyskane kwalifikacje

Program zajęć dydaktycznych i duża ilość praktycznych warsztatów z ekspertami  przygotują specjalistów gotowych podjąć pełną wyzwań pracę m.in. w Policji lub innych jednostkach wymagających analitycznego myślenia i specjalistycznej wiedzy w zakresie detektywistyki i wywiadu gospodarczego.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online