Cyberbezpieczeńtwo

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą podjąć pracę lub pracują i zarządzają zespołem w obszarach  cyberbezpieczeństwa, pracowników jednostek administracji publicznej, pracowników sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji, analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Regulacje prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Strategie w zakresie cyberbezpieczeństwa,
 • Budowanie bezpieczeństwa IT w organizacji,
 • Standardy i programy certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • Analiza podatności i zarządzanie ryzykiem związanym z IT i cyberzagrożeniami,
 • Rozpoznanie i ochrona przed atakami socjotechnicznymi i dezinformacją,
 • Prowadzenie audytu IT,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Problemy i wyzwania informatyki śledczej,
 • Bezpieczny proces projektowania i wdrażania oprogramowania,
 • Ochrona danych osobowych,
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów regulacyjnych w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • Podstawy kryptografii i bezpiecznej wymiany informacji,
 • Praca w zespole IT – komunikacja, motywacja, praca w stresie,
 • Edukacja a bezpieczeństwo informacji.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w   obszarach  cyberbezpieczeństwa.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online