Bezpieczeństwo międzynarodowe

Adresaci studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe adresowane są do osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową i ogólną odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych).

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Pokój i bezpieczeństwo w polityce międzynarodowej
 • Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państw
 • Kontrola zbrojeń i rozbrojenia
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Prawo konfliktów zbrojnych
 • Polityka bezpieczeństwa RP
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa RP
 • Konflikty współczesnego świata
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Zarządzanie kryzysowe

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe mogą być zatrudnieni jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych. Odpowiednią pracą będzie stanowisko specjalisty w administracji publicznej każdego szczebla, stanowisko w instytucjach międzynarodowych zajmujących się problemem bezpieczeństwa, ośrodkach analitycznych typu know-how.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.

Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online