Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób, które chcą nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich współcześnie działających instytucjach. Studia przygotowują do pracy z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz do zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach (przygotowanie do pracy m.in. w kancelariach, sekretariatach).

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • technologia informacyjna,
  • biurowość współczesna,
  • metodyka pracy w archiwum bieżącym,
  • dokumentacja elektroniczna,
  • podstawy cywilizacji europejskiej,
  • metodyka archiwalna,
  • dzieje kancelarii,
  • elektroniczne systemy zarządzania archiwum bieżącym etc.

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online