Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania przedmiotów na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

Adresaci studiów

Studia skierowane są do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz osób, które poszukują wszechstronnego przygotowania z zakresu nauczania przedmiotów związanych z zawodem – technik żywienia i usług gastronomicznych, pragnących zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Dydaktyka w szkole
 • Podstawy diagnozy pedagogicznej
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Etyka zawodu nauczyciela i terapeuty
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Emisja i higiena głosu
 • Rachunek kosztów działalności gospodarczej
 • Metodyka nauczania przedmiotu z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Dietetyka
 • Technologia gastronomiczna z elementami żywienia zbiorowego
 • Projektowanie i wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami BHP
 • Obsługa konsumenta
 • Zarządzanie w gastronomii
 • Higiena i ochrona zdrowia z elementami mikrobiologii żywności
 • Marketing usług gastronomicznych
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Informatyka w gastronomii
 • Praktyka pedagogiczna

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują kompetencje oraz wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie – technik żywienia i usług gastronomicznych. Studia umożliwiają nauczycielom zdobycie kwalifikacji i uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne

450 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online