Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie florystyki

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla nauczycieli (i kandydatów) praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i policealnych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Dydaktyka ogólna
 • Rośliny w kulturze
 • Florystyka na przestrzeni dziejów
 • Materiałoznawstwo nieroślinne
 • Wybrane zagadnienia z botaniki
 • Przegląd gatunków stosowanych we florystyce
 • Pielęgnacja roślin
 • Rośliny doniczkowe i balkonowe
 • Kompozycje florystyczne
 • Teoria barw i kompozycji
 • Florystyka okolicznościowa
 • Podstawowe zasady kompozycji plastycznej
 • Rysunek odręczny
 • Horiterapia i florystyka jako terapia zajęciowa
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Marketing i promocja sprzedaży kwiatów
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Metodyka florystyki

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności do praktycznej nauki zawodu z zakresu florystyki.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

405 godzin dydaktycznych + 100 godzin praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online