Mediacje

Adresaci studiów

Celem studiów podyplomowych Mediacje jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz karnych i nieletnich.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Podstawy prawne i metodologiczne mediacji
  • Warsztaty mediacyjne
  • Kompetencje personalne i interpersonalne
  • Dokumentacja w mediacji
  • Psychologia konfliktu
  • Trening symulacji mediacji rodzinnych

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci, którzy ukończą ten kierunek studiów zostaną przygotowani do prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych. Osoby te będą przygotowane do wykonywania zawodu mediatora i umożliwiają ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online