MBA w ochronie zdrowia

adresaci_

Adresaci studiów

Studia MBA w ochronie zdrowia skierowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze, jak również chcący zajmować je w przyszłości oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie min. 2 – letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

program studiow

Program studiów

Semestr 1:

 1. Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 2. Rachunkowość i finanse w sektorze medycznym
 3. Marketing w służbie zdrowia
 4. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 5. Etyka i prawo w medycynie
 6. Analiza danych i zarządzanie informacją w służbie zdrowia
 7. Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 1. Prawne ramy prowadzenia działalności leczniczej
 2. Prawo pracy w służbie zdrowia

Semestr 2:

 1. Technologie informacyjne w służbie zdrowia
 2. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w ochronie zdrowia
 3. Zarządzanie zmianą organizacyjną w sektorze medycznym
 4. Negocjacje i zarządzanie konfliktami w ochronie zdrowia
 5. Liderstwo i komunikacja w służbie zdrowia
 6. Analiza strategiczna i planowanie biznesowe w sektorze medycznym
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze medycznym
 8. Innowacje w ochronie zdrowia
 9. Zarządzanie łańcuchem dostaw w służbie zdrowia

Semestr 3:

 1. Polityka zdrowotna i systemy płatności
 2. Zarządzanie finansami publicznymi w ochronie zdrowia
 3. Globalne trendy w ochronie zdrowia
 4. Psychologia w zarządzaniu
 5. Przedsiębiorczość i inwestycje w sektorze medycznym
 6. Zarządzanie obiektami medycznymi i logistyką
 7. E-marketing i media społecznościowe w służbie zdrowia
 8. Praca dyplomowa – projekt badawczy w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Podczas  studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia studenci zdobywają zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacjami z sektora medycznego. Program ten ma na celu przygotowanie absolwentów do objęcia kierowniczych stanowisk w placówkach opieki zdrowotnej, firmach farmaceutycznych, instytucjach rządowych i organizacjach non-profit działających w obszarze opieki zdrowotnej.

Absolwenci studiów MBA w ochronie zdrowia nabywają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182) i uprawnia do pełnienia funkcji kierownika podmiotu leczniczego (Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne (410 godzin)

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

9 900 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online