Wychowanie fizyczne

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są głównie dla nauczycieli  do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi obowiązującej podstawy programowej, na poziomie edukacyjnym zależnym od ukończonego poziomu studiów pedagogicznych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Anatomia
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc
 • Biochemia
 • Teoria i metodyka sportu
 • Teoria treningu sportowego
 • Fizjologia
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Zarządzanie i marketing
 • Emisja głosu
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Teoria i metodyka gier zespołowych – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy treningu ogólnorozwojowego
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Gimnastyka
 • Lekkoatletyka
 • Praktyka pedagogiczna

Uzyskane kwalifikacje

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym, umożliwiają zdobycie podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

450 godz. dydaktycznych + 120 godz. praktyk

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1300 zł – opłata za 1 semestr

1300 zł – opłata za 2 semestr

1300 zł – opłata za 3 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online