Trener personalny

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych tematyką treningu personalnego, pracą z drugim człowiekiem, ustalaniem odpowiednich treningów, stosowaniem diety. Kierunek dedykowany jest również uczestnikom pragnącym podjąć zatrudnienie w klubach fitness oraz innych ośrodkach sportowych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

  • Anatomia i Biomechanika.
  • Zawód trener.
  • Dietetyka i suplementacja w zawodzie trenera personalnego.
  • Fizjologia wysiłku fizycznego.
  • Trening wydolności i testy wydolnościowe.
  • Diagnostyka i odnowa biologiczna.
  • Trening medyczny.
  • Trening mentalny i coaching.
  • Trening dla kobiet w ciąży.
  • Teoria sportu.

Uzyskane kwalifikacje

Po ukończeniu studiów absolwent staje się dyplomowanym trenerem personalnym.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online