Konferencja 2022

Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne ma zaszczyt zaprosić na :

VIII Międzynarodową Konferencję połączoną z Inauguracją roku akademickiego 2022/2023.

Tematem konferencji jest:

„Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości”

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Wojewoda Świętokrzyskiego Zbigniew Koniusz

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął:

Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta

Opiekę medialną nad wydarzeniem objęła:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Kielcach

Patronat medialny:

Termin i miejsce konferencji : 1 października 2022r., godz.: 10:00, Targi Kielce sala Omega i Sigma, ul Zakładowa 1 Kielce

Organizatorzy:  Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne S.A.

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany.

Ilość miejsc ograniczona.

Możliwość rozszerzenia konferencji o panele płatne zakończone dodatkowym certyfikatem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Prelegenci:

    • Tracy Hendricson

Od ponad 20 lat pracuje w branży edukacyjnej, specjalizuje się w implementacji najnowszych technologii. Poprzez te doświadczenia stała się elastycznym i kompetentnym pedagogiem mogącym pochwalić się wieloma talentami i możliwościami. Bazując na głębokiej serdeczności dla swoich uczniów, pasji nauki i nauczania, wypracowała nie tylko wszechstronny i proaktywny sposób nauczania, ale również światopogląd i kompetencje lidera w świecie edukacji globalnej. Uczy, tworzy i prowadzi programy szkól średnich zarówno online jak i te tradycyjne w szkołach amerykańskich w stanach Colorado oraz Utah.

Temat prelekcji: „Powrót do normalności. Dobrostan społeczno – emocjonalny w uczeniu się”

 


    • Karolina Lovejoy

Dyrektor Certyfikowanego Centrum Kształcenia Amerykańskiego LEARNING CENTER. Wykładowca języków obcych w szkołach amerykańskich oferujących zajęcia przez Internet (Athenian eAcademy, Utah Military Academy). Swoje wykształcenie zdobyła w Europie (Polska, Rosja, Ukraina, Niemcy) oraz w Stanach Zjednoczonych (Kansas State University, University of Virginia). Doktorantka w dziedzinie komunikacji i nauk o mediach w programie organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Université de Cergy-Pontoise (Francja). Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Stanach Zjednoczonych w Western Governors University. Pasjonatka e-learningu oraz budowania międzynarodowych relacji edukacyjnych i kulturowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Przedstawicielka United States Distance Learning Association (Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauczania Zdalnego) w Polsce.

Temat prelekcji: „Budowanie więzi w lokalnych i globalnych społecznościach edukacyjnych”

 


    • dr Olesia Zhovnych

Profesor nadzwyczajny Katedry Języków Obcych Metodyki Nauczania Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Michaiła Kociubińskiego w Winnicy (Ukraina). Doktor Filologii (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki). Kierownik projektu w programie Erasmus+ Jean Monnet Module „Unijne doświadczenia rozwoju kompetencji miękkich przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych poprzez zajęcia teatralne, w doskonaleniu nauczycieli”. Wielokrotnie uczestniczyła i współorganizowała Ogólnoukraińską Konferencję Naukowo-Praktyczną „Aktualne problemy filologii i metody nauczania języków obcych we współczesnej przestrzeni wielojęzycznej”. W 2019 i 2021 roku uhonorowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy za wieloletnią sumienną pracę, znaczący osobisty wkład w kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz owocną działalność naukową i pedagogiczną.

Temat prelekcji: „Kształtowanie umiejętności miękkich jako ważny czynnik w osiąganiu sukcesu w globalizującym się świecie”

 


    • dr Aneta Ratajek

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog terapeuta, adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, prowadząca warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców, redaktor/współredaktor czterech monografii naukowych, autorka kilkudziesięciu publikacji w zakresie terapii pedagogicznej i specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksji rozwojowej). Przewodnicząca Brzeskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zainteresowania naukowe: pedagogika i terapia pedagogiczna małego dziecka, diagnoza pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna, dziecko-uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Temat prelekcji: „Ukryte koszty pandemii w kontekście edukacji wczesnoszkolnej – kluczowe wyzwania w pracy z najmłodszymi dziećmi”