Koło naukowe

Bardzo istotnym komponentem działalności wydziałów jest koło naukowe.

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje studenckie koło naukowe: „Entrepreneurship Development” – koło naukowe Przedsiębiorczości.

Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Entrepreneurship Development” – ma na celu rozbudzenie zainteresowań studentów i poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianych przedsiębiorczości, promocję kierunków Pedagogika i Praca Socjalna, samokształcenie studentów w zakresie przedsiębiorczości, nauk ekonomicznych i pokrewnych. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowanie wyników własnych prac badawczych przez studentów, organizowanie spotkań, wykładów