Koder medyczny

adresaci_

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na kierunku KODER MEDYCZNY przeznaczone są dla osób zainteresowanych kodowaniem i rozliczaniem świadczeń medycznych.

Studia są odpowiedzią na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

W rozporządzeniu wyodrębnione zostały nowe stanowiska pracy, które dotychczas nie były uregulowane pod kątem wymaganych na tych stanowiskach kwalifikacjach.

program studiow

Program studiów

 • Podstawy prawne prowadzenia podmiotów leczniczych
 • Struktura i funkcjonowanie placówki medycznej
 • Ekonomika w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami w  placówce medycznej
 • Marketing podmiotów medycznych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w placówce medycznej – zadania i odpowiedzialność kodera medycznego
 • Wstęp do elektronicznego przetwarzania danych
 • Narzędzia informatyczne w pracy kodera
 • Rekord medyczny pacjenta i komunikat XML
 • Rozliczanie leczenia farmakologicznego
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych
 • Rola NFZ na rynku usług zdrowotnych.
 • Dokumentacja medyczna, w tym EDM
 • Kontraktowanie świadczeń medycznych
uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent pozyska wiedzę z zakresu stosowania procedur medycznych, prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, kodowania przyczyn świadczeń, chorób i procedur medycznych, tworzenia sprawozdań z leczenia za pomocą kodów, nadzorowania właściwego wykonywania umów z NFZ, organizacji pracy działów rozliczeń, analizy i controllingu.

czas trwania

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne (180 godzin)

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

1900 zł – opłata za semestr (możliwość wpłat w systemie ratalnym)

uwaga

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych. Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online