Kadra Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Kadra uczelni

prorektor

prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, doktor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor wielu publikacji i artykułów naukowych na temat przedsiębiorczości.  Założyciel pierwszego w Polsce Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego, które pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa i biznesu. Prowadzi działalność naukowo badawczą i rozwojową, która służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności i rozwojowi. Praktyk prowadzący działalność gospodarczą od ponad 10 lat, stworzył szereg spółek, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach nauki, edukacji, kultury, zdrowia i sportu. Autor w swoich publikacjach prezentuje rozwiązania wynikające z własnego doświadczenia i podaje wiele przykładów praktycznego zastosowania przedsiębiorczości w biznesie i edukacji.

mw

dr Michał Wacławik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Autor publikacji w czasopiśmie naukowym „ Gdańskie Studia Międzynarodowe” a także opracowań redakcyjnych publikacji UMWP „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w województwie pomorskim”.

Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku,  Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wieloletni pracownik administracji publicznej: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Tematyka prowadzonych wykładów obejmuje: stosunki międzynarodowe, geopolitykę, obszar Iberoameryki, politykę Unii Europejskiej, Public Relations i marketing terytorialny, etykę i filozofię.

prodziekan

mgr inż. Katarzyna Lipa

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, przekładoznawstwa w Wyższej Szkole Umiejętności, finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz zarządzania na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest współautorką i nauczycielem realizującym sztandarowy program przedszkola Mini College „Naukowe przedszkole”. Z wielkim zaangażowaniem dba o to, by „dociekanie naukowe” przedszkolaków stanowiło pełną atrakcji okazję do rozwijania szeregu umiejętności. Działaniom małych naukowców towarzyszy ekscytacja odkrywania oraz radość doświadczania. Program edukacyjny „Naukowe przedszkole” uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

KŚ CV

dr n. hum. Katarzyna Świetlik

Posiadam tytuł doktora nauk humanistycznych. Charakter moich studiów, a także wieloletnia praca ze słowem, zarówno pisanym jak i mówionym, pozwoliły na wypracowanie odpowiedniego warsztatu pisarskiego, a także tzw. lekkiego pióra. Jestem osobą komunikatywną, która szybko się uczy i jest otwarta na nowe cele i działania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 10.2018 – 10.2023
Doktor: Historia

  • Liczne stypendia przyznawane rokrocznie za wysokie osiągnięcia w nauce;
  • Udział w grantach naukowych;
  • Autorstwo wielu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 10.2013 – 10.2019
Magister: Historia

K.-Bieniek

dr n. o. kf. Katarzyna Bieniek

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, studiów podyplomowych z Zarządzania i Organizacji w Ochronie Zdrowia oraz Przygotowania Pedagogicznego do Pracy Nauczycielskiej.

Od 2012 roku wykładowca akademicki oraz egzaminator OKE w kwalifikacji MS.01 (świadczenie usług w zakresie masażu). Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, ma szeroką wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, rehabilitacji, kinezjologii, diagnostyki funkcjonalnej oraz teorii wychowania fizycznego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych (w tym z Impact Factor).

Na przełomie lat 2015 – 2016 była autorem projektu naukowego, w którym wzięło udział 500 dzieci w wieku 10 – 12 lat z województwa świętokrzyskiego. Uwieńczeniem badań była rozprawa doktorska pt. „Ocena związku między postawą ciała a stabilnością posturalną u dzieci w wieku 10-12 lat”.

DX-2500N_20181108_082426_

mgr Aneta Matias

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika, Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Diagnoza i terapia pedagogiczna. Posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog, oligofernopedagog i profilaktyk, specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży od 5-19 roku życia m. in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysortografii, dysgrafii). Prowadzi także terapię, rewalidację indywidualną, wykłady, szkolenia, warsztaty, prelekcje, porady i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych o różnorodnej tematyce z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada wyróżniającą ocenę pracy. Swoją pracę doskonali przez aktywne uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach.

arciszewski

mgr Kornel Wincenty Arciszewski

Magister Sztuki, Artysta Rzeźbiarz, Arteterapeuta. W 2009 roku był wolontariuszem w projekcie Oxfordshire Mind  Community Resorce, OXFORD.

Zajmuje się rzeźbą w drewnie kamieniu i brązie. Uprawia twórczość w zakresie rysunku, który prezentował na trzech wystawach indywidualnych.

Był organizatorem i kuratorem pierwszej w Kielcach wystawy z kręgu sztuki Art Brut „150 Spojrzeń Matki Boskiej” Kielce 2012 r. Galeria Lakiernia.

mgr-Agnieszka-Hajduk

mgr Agnieszka Hajduk

Dyplomowany nauczyciel z 15-letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz z  ponad 10-letnią praktyką w zakresie prowadzenia zajęć metodą integracji sensorycznej. Ukończyła studia wyższe na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną.

Od wielu lat z pasją i zaangażowaniem  spełnia się  na stanowisku nauczyciela specjalisty oraz terapeuty integracji sensorycznej obcując z dziećmi prezentującymi różnego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, tj. z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, mutyzmem, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną czy narządów zmysłu.
Prowadzi obserwacje pedagogiczne, diagnozę procesów integracji sensorycznej, ocenę poziomu gotowości szkolnej, konstruuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne oraz programy wspomagania i korygowania indywidualnego rozwoju dzieci.

1_IMG_6306_2

mgr Bożena Matachowska

Dyrektor Centrum Egzaminacyjnego Języków Obcych Kielce.

Absolwentka Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wieloletni nauczyciel akademicki i kierownik Studium Języków Obcych, koordynator i licencjonowany egzaminator The European Language Certificates (TELC).

Doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych zarówno z języka angielskiego ogólnego (TELC, Cambridge Examinations), jak i specjalistycznego (TELC, LCCI-London Chamber of Commerce and Industry).

Kamila-Drezno_a

Kamila Drezno

Dyrektor Szkoły Tańca College Dance. Uczestniczka oraz choreograf ,,Tańca z Gwiazdami”, tancerka najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej ,,S” w tańcach latynoamerykańskich oraz standardowych. Wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski oraz reprezentantka Polski na Mistrzostwach Świata.

Ukończyła Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie na kierunku Socjologia oraz Przygotowanie pedagogiczne. Zdobytą wiedzę i doświadczenie  wykorzystuje na co dzień do pracy z dziećmi. Jest wykładowcą Tańca i Rytmiki na kierunku  Wychowanie Fizyczne.

Ponad rok temu założyła Akademię Tańca Kamili Drezno, prowadzi zajęcia taneczne w wielu miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Organizatorka I Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych o ,,Grand Prix” Wójta Gminy Zagnańsk oraz Gali Mistrzów Tańca Zagnańsk 2015. Kobieta Przedsiębiorcza 2014 r.

iwona karyś

mgr Iwona Karyś

Absolwentka AWF Wrocław, kursantka Wright College  oraz B.I.R TRAINIG CENTER  w Chicago, była czołowa zawodniczka mistrzostw Polski, kosmetyczka z zamiłowania oraz perfekcjonistka w wąskiej dziedzinie stylizacji brwi.  Pracuje jak mini fryzjer nożycami i pęsetą – całkowicie bezboleśnie. Stylistka naturalnych brwi od 2009 roku, autorka własnej metody stylizacji brwi na bazie obserwacji ludzkich uwarunkowań antropologicznych. Wiedza o brwiach na poziomie mistrzowskim. Współpracowała w okresie kilkuletnim i stylizowała klientów premium dla Douglas Polska . Od 2013 roku gazety lokalne oraz czasopisma ogólnopolskie branży kosmetycznej min. Beauty Forum  opisywały jej metodę pracy i zapraszały na targi EXPO jako wykładowcę specjalistę-prelegenta.  AWspółpracuje jako specjalista i handlowiec z producentem naturalnych kosmetyków. Wykonuje cyklicznie stylizacje prezenterek i prezenterów telewizyjnych oraz współpracuje z wybitnymi szkoleniowcami makijażu , którzy wyszkolili mistrzów świata w dziedzinie wizażu. Była członkini prestiżowego klubu kobiet  „Biznes Klub Malowany Szminką” oraz wolontariuszka w Fundacji „Piękniejsze życie”. Trenerka i nauczycielka własnej metody stylizacji brwi – szkoleniowiec Naturalnej Stylizacji i Odbudowy brwi.

paulina krzemińska

mgr Paulina Krzemińska

Absolwentka chemii o specjalności w analizie chemicznej, chemii kosmetycznej oraz fizykochemii. Posiada doświadczenie w projektowaniu receptur kosmetycznych oraz ocenie bezpieczeństwa kosmetyków i surowców jako Safety Assessor. Łączy zamiłowanie do natury z tworzeniem formulacji opartych na naturalnych składnikach tak, aby produkt był bezpieczny dla zdrowia, urody oraz środowiska.

anna władyszewska

mgr Anna Władyszewska

Kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Praktyk i teoretyk. Była absolwentka UJK Collegium Medicum w Kielcach.
Moją pasją jest mój zawód. Naturalne podejście do piękna człowieka za pomocą terapii holistycznej dla której ciało fizyczne oraz psychika traktowane są równorzędnie jako całościowy podmiot terapeutycznego działania. Umiejętne zastosowanie tej metody w mojej pracy zawodowej z pacjentem pozwala  utrzymać równowagę psychosomatyczną ludzkiego organizmu redukując nagromadzony stres.

Portfolio - Krzysztof Wilczewski

Krzysztof Wilczewski

Trener biznesu, coach, konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich, menadżerskich i sprzedażowych. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Wieloletnia współpraca, jako Szef Zespołu Trenerskiego, z największą firmą pośrednictwa finansowego w Polsce, nauczyła go holistycznego podejścia do tematu szkoleń. Odpowiadał za liczne projekty rozwojowe firmy i system wdrażania pracowników do organizacji. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku Train the Trainers (Akademia Trenera) oraz Rachunkowość i controlling, Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Bankowość, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw. Ponadto absolwent Szkoły Coachów Akademii SET. Ponad 5000 godzin pracy na sali szkoleniowej, w tym superwizje dla trenerów wewnętrznych w organizacji.

Kasia Preidl - trenerskie CV

Katarzyna Preidl

Certyfikowana Trenerka Biznesu, Konsultantka i Coach Biznesowy i Kryzysowy, Mentorka Liderów. Trenerką jestem z pasji i ogromnej potrzeby rozwijania innych ludzi. Sala szkoleniowa, a dziś również przestrzeń online, to moje naturalne środowisko. Moją misją jest stwarzanie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą doświadczać tego, czego się uczą, w praktyce, a potem z łatwością wdrażać nową wiedzę i umiejętności do swojej codziennej pracy i życia. Takie podejście realnie pozwala mi wyposażyć uczestników szkoleń w kompetencje, dzięki którym mogą rozwinąć skrzydła i w pełni wykorzystać swój potencjał. Realizuję tę misję z sukcesami od 2014 roku. Z ogromną precyzją potrafię obserwować świat i ludzi, dzięki czemu na szkoleniach przekazuję bardzo praktyczną wiedzę. Niezwykle ważne jest dla mnie zdobywanie różnorodnych doświadczeń i testowanie własnej wiedzy w praktyce, dlatego chętnie podejmuję wyzwania i z wielką otwartością poznaję nowe branże.

Agnieszka_Wijas_CV 20.05

Agnieszka Wijas

Manager gastronomii oraz koordynator eventów i bankietów z 27 letnim doświadczeniem w gastronomii. Pasjonuje się branżą gastronomiczną i sztuką profesjonalnej obsługi gości na światowym poziomie. W latach od 2001 do 2013 roku właścicielka lokalu gastronomicznego o charakterze wine- bar w Atenach. Od 2014 roku  prowadzi firmę zajmującą się doradztwem gastronomicznym, szkoli oraz doradza właścicielom restauracji, hoteli, pubów i kawiarni w całym kraju  W wolnym czasie prowadzi bloga w zakresie całej przestrzeni gastronomicznej.

1

dr Marcin Matczak

Oficer zawodowy Wojska Polskiego, uczestnik misji poza granicami państwa w Syrii i Afganistanie. Wieloletni wykładowca wojskowy zajmujący się problematyką wielokulturowości, współpracy cywilno – wojskowej, działań przeciwpartyzanckich, geopolityki i ochrony dóbr kultury. Uczestnik i organizator szkoleń międzynarodowych z ww. problematyki. Nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole średniej.

Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureat nagrody „Buzdygana 2015” dla „wyróżniających się osobowości Wojska Polskiego”, uhonorowany szablą pamiątkową przez Ministra Obrony Narodowej za „dokonanie bohaterskiego czynu w walce zbrojnej”, weteran poszkodowany.

mgr Agnieszka Stanisławska

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Terapeuta zajęciowy, architekt krajobrazu i dekorator wnętrz, czynny nauczyciel i wykładowca, pasjonatka fotoreportaży podróżniczych.
Specjalizuje się w twórczych metodach terapeutycznych, w swojej pracy wykorzystuje różnorodne formy oddziaływań poprzez sztukę i kontakt z przyrodą, zapewniając stymulację polisensoryczną. W procesie terapeutycznym duży nacisk kładzie na budowanie relacji i rozwój osobisty podopiecznych. Posiada kwalifikacje pedagogiczne, ukończyła kursy i szkolenia z zakresu arteterapii, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, mediacji sądowej, dialogu motywującego. W tworzeniu kreatywnych zajęć, wykorzystuje doświadczenie w pracy z osobami w różnym wieku, nabyte w szkole, placówkach socjoterapeutycznych, oddziałach rehabilitacji i psychiatrii. W pracy projektowej ceni funkcjonalne i ekologiczne rozwiązania, troskę o zrównoważony rozwój i estetykę otoczenia.

dr Fiodor Stezewski

Studiował filozofie w Akademii Ignatianum w Krakowie, po czym wykładał filozofie w Instytucie św. Tomasza w Nowosybirsku (1999-2002). W latach 2003-2006 studiował teologie w Instytucie Centre Sevres w Paryżu. Zdobył stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Petersburskim. Od roku 2013 wykłada filozofie w Instytucie Technologicznym (Sankt-Petersburg). Włada językiem rosyjskim, polskim, francuskim, angielskim. Czyta i tłumaczy z języka włoskiego. Hobby: słuchanie muzyki barokowej oraz historia średniowieczna i nowożytna.

mgr Karolina Kobiec

Magister Finansów i Rachunkowości z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś licencjat ukończyła w Leicester w Anglii na uczelni De Montfort University w kierunkach Business Management and Human Resources Management.  W karierze zawodowej przez półtora roku pracowała w biurze rachunkowym w Kielcach jako młodsza księgowa a od 3 lat łączy organizacje projektów eventowych wraz z marketingiem w Polskim Związku Bokserski. Aktualnie również menadżer ds. marketingu i sprzedaży w spółce sportica. Czynny wolontariusz w fundacji „nie pozwól o sobie zapomnieć” ucząc dzieci i młodzieży języka angielskiego.