Kadra administracyjna Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Kadra administracyjna

ap600

mgr Agnieszka Podlodowska

Kanclerz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

en1

mgr Ernest Nowak

Instytucjonalny Koordynator Erasmus+

mln

mgr Magdalena Lis-Nowak

Uczelniany Koordynator Erasmus+

bwj1

mgr Beata Wewióra-Janyst

Kwestor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

ah

mgr Aneta Hałasa

Kierownik Działu Kadr Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

ao

mgr Agnieszka Obara

Kierownik dziekanatu Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

nb1

mgr Natalia Borek

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

dk

mgr Dagmara Kijek

Sekretariat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

jc

inż. Jędrzej Cieślikiewicz

Dział IT Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

tk

Tomasz Kubik

Dział IT Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej