Kadra Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Władze uczelni

 
prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Jego Magnificencja Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Zdzisław Kulczyński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr inż. Katarzyna Lipa

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 Administracja uczelni


mgr Agnieszka Podlodowska

Dyrektor Zarządzający Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Beata Wewióra-Janyst

Kwestor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Aneta Hałasa

Kierownik Działu Kadr Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Anita Kozakowska

Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Paulina Perlik

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Wiktoria Kapińska

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Agnieszka Obara

Kierownik dziekanatu Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej
mgr Natalia Borek

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej 


mgr Klaudia Giemza

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej

 

mgr Dagmara Kijek

Sekretariat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej