Kadra Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

Władze uczelni


prof. ŚSW dr hab. Wojciech Antoni Turski

Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


prof. ŚSW dr Adrian Lipa

Prorektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Zdzisław Kulczyński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr inż. Katarzyna Lipa

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Krzysztof Zuber

Kanclerz Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


Administracja uczelni

mgr Agnieszka Podlodowska

Kierownik Administracji Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Joanna Raduszewska

Kwestor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Aneta Hałasa

Kierownik Działu Kadr Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Anita Kozakowska

Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Paulina Perlik

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Wiktoria Kapińska

Dział Badawczo-Rozwojowy Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Edyta Jaksik

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Klaudia Giemza

Dziekanat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr Agnieszka Węgrzyk

Sekretariat Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej


mgr inż. Marcin Winiarski

Dział IT Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej