Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzysu chronicznego

WIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH
oraz
ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH

ogłaszają nabór na studia podyplomowe

INTERWENCJA ASYSTENTA RODZINNEGO W SYTUACJE KRYZYSU CHRONICZNEGO

Liczba miejsc: 30
Liczba godzin: 320
Koszt studiów: 2200 zł (wpisowe 50 zł, czesne 10 rat po 220 zł)
Miejsce realizacji zajęć: ¦SW, Kielce ul. Mielczarskiego 51
¦CPiE , Kielce, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 65

Nabór trwa

Studia przeznaczone s± dla absolwentów studiów wyższych zatrudnionych lub przygotowujących się do pracy w sektorze pomocy społecznej.

W programie m.in.: interwencja kryzysowa w pracy socjalnej, diagnoza sytuacji kryzysowej w rodzinie, mediacje w pracy socjalnej, analiza kryzysu, podstawowe umiejętności interwentów w pracy z jednostką i rodzin±, interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem alkoholowym, przemocy, bezrobocia, niewydolności wychowawczej, superwizja w pracy socjalnej.

Zapisów można dokonać w Dziekanacie SW

Konieczne dokumenty: ksero dyplomu, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu osobistego.