Harmonogram

 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

02.10.2022 09:00-16:25 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Kosmetologia

semestr II

02.10.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Pedagogika specjalna – Diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.10.2022 08:10-12:15 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

semestr II

02.10.2022 08:10-9:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
09:50-13:55 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
14:00-18:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:05 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr II

02.10.2022 09:00-13:05 Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.10.2022 09:00-17:15 Podstawy programowania kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.10.2022 09:50-13:55 Psychologia w kierowaniu placówką oświatą. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:00-18:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia

semestr IV

02.10.2022 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr II

24.09.2022 09:00-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
25.09.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
semestr II
24.09.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka -Zielińska Zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
25.09.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Edukacja dla bezpieczeństwa 

semestr III

27.08.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
28.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
27.08.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
28.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

27.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
28.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Kosmetologia

semestr I

20.08.2022 13:10-17:15 Medycyna uzdrowiskowa i SPA. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
21.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE Zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa 

semestr III

19.08.2022 16:00-20:50 Pierwsza pomoc medyczna. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
20.08.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
21.08.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr III
19.08.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
20.08.2022 09:00-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
21.08.2022 09:00-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia

semestr III

19.08.2022 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
20.08.2022 09:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
21.08.2022 09:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

12.08.2022 16:00-20:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia) zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne . mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13.08.2022

 

9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
14.08.2022 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia 

semestr I

12.08.2022 16:00-20:50 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
13.08.2022 08:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
13:10-18:55 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
14.08.2022 13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

12.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
13.08.2022 08:10-13:05 Metodyka edukacji bazalnej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
14.08.2022 08:10-13:05 Metodyka edukacji bazalnej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

12.08.2022 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13.08.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
14.08.2022 08:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika społeczna.

 

mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

13.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
14.08.2022 09:00-17:15 Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno – pedagogiczne. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

semestr III

13.08.2022 09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki Zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
14.08.2022 09:00-18:05 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
18:10-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

12.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
13.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
14.08.2022 09:00-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach Zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie 

semestr III

12.08.2022 16:00-20:05 Formy pomocy w rodzinie. mgr Anita Hańćko Zajęcia online
13.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
14.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Wychowanie fizyczne 

semestr III

12.08.2022 18:15-20:40 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk Pływalnia Jurajska
ul.Jurajska 7, 25-640 Kielce
13.08.2022 9:00-13:05 Metodyka gier zespołowych – piłka nożna. mgr Tomasz Hańćko Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
14.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

06.08.2022 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki Zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
07.08.2022 9:00-13:05 Metodyka pracy w okresie bez podręcznikowym. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Pedagogika specjalna –diagnoza i terapia pedagogiczna 

semestr I

06.08.2022

 

9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
07.08.2022

 

9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

06.08.2022 9:00-13:05 Rewalidacja indywidulana. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-20:35 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
07.08.2022 13:10-19:45 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

05.08.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.08.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
07.08.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

05.08.2022 16:00-20:50 Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
06.08.2022 8:10-17:15 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
17:20-19:45 Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
07.08.2022 09:00-13:05 Superwizja w doradztwie zawodowym. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

06.08.2022

 

09:00-13:05 Ochrona ludzkości obrona cywilna. mgr Dariusz Stępień Zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
07.08.2022 09:00-17:15 Ochrona ludzkości obrona cywilna. mgr Dariusz Stępień Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

06.08.2022

 

9:00-18:55 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
07.08.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

06.08.2022 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka z dysleksją. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
17:20-20:35 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
07.08.2022 9:00-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka Zajęcia online
Matematyka

semestr III

06.08.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa). mgr Wiesława Jachymczyk Zajęcia online
07.08.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa). mgr Wiesława Jachymczyk Zajęcia online
Pedagogika specjalna – Logopedia 

semestr III

06.08.2022 13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
07.08.2022 13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Wychowanie fizyczne 

semestr III

05.08.2022 18:00-20:25 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk Pływalnia Jurajska
ul.Jurajska 7, 25-640 Kielce
06.08.2022 08:30-10:55 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk Pływalnia Jurajska
ul.Jurajska 7, 25-640 Kielce
07.08.2022 08:30-10:55 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk Pływalnia Jurajska
ul.Jurajska 7, 25-640 Kielce
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

30.07.2022 08:10-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
31.07.2022 08:10-08:55 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09:00-13:05 Dziecko niewidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

29.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
30.07.2022 9:00-13:05 Przedsiębiorczość. mgr Aldona Białek zajęcia online
31.07.2022

 

9:00-13:05 Przedsiębiorczość. mgr Aldona Białek zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

30.07.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
31.07.2022 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

30.07.2022 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
31.07.2022 08:10-13:05 Metodyka edukacji bazalnej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

29.07.2022 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
30.07.2022

 

09:00-17:15 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
31.07.2022 09:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

30.07.2022

 

08:10-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
31.07.2022

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

 

semestr III

29.07.2022 16:00-20:05 Negocjacje, mediacje, techniki NLP. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.07.2022 08:10-18:05 Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
18:10-20:35 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
31.07.2022

 

09:00-11:25 Negocjacje, mediacje, techniki NLP. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

29.07.2022 16:00-20:55 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
30.07.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
15:00-19:05 Terenoznawstwo. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
31.07.2022

 

09:00-18:55 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
Fizyka

semestr III

29.07.2022 16:00-20:05 Astronomia z elementami astrofizyki. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr III

30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Historia

semestr III

30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Integracja sensoryczna

semestr III

29.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 13:10-19:45 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

29.07.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
30.07.2022

 

09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
31.07.2022 09:00-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Matematyka

semestr III

29.07.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa). mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
30.07.2022 09:00-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa). mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
31.07.2022 09:00-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (szkoła ponadpodstawowa). mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
semestr III
30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
31.07.2022 13:10-17:15 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

30.07.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-18:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
31.07.2022 08:10-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

29.07.2022

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizacyjnych w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

29.07.2022 16:00-20:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
30.07.2022 09:00-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
31.07.2022 08:10-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 08:10-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Technika

semestr III

30.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
31.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

29.07.2022

 

16:00-20:50 Formy pomocy w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
30.07.2022 09:00-18:05 Formy pomocy w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
31.07.2022 09:00-17:15 Zagadnienia seksuologiczne. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

30.07.2022 09:00-09:45 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk zajęcia online
31.07.2022 08:30-10:05 Metodyka pływania. mgr Michał Szymczyk Pływalnia FOKA
ul. Barwinek 31, 25-150 Kielce
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

semestr I

22.07.2022 16:00-20:50 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
23.07.2022 09:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-19:45 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
24.07.2022 09:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.07.2022 16:00-20:05 ADHD i zachowania psychologiczne – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
23.07.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zachowania psychologiczne – perspektywa psychologiczno-pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
24.07.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.07.2022 16:00-20:50 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
23.07.2022 09:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
24.07.2022 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

23.07.2022 09:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami za spektrum autyzmu. mgr Agnieszka  Gałęzowska zajęcia online
24.07.2022 08:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami za spektrum autyzmu. mgr Agnieszka  Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

23.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Biologia

semestr III

22.07.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
23.07.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja środowiskowa. dr Ewa Kosowska zajęcia online
24.07.2022 09:00-13:05 Edukacja środowiskowa. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr III

23.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Fizyka

semestr III

22.07.2022 16:00-20:05 Fizyka fal z elementami akustyki. mgr Jolanta Gajdek zajęcia online
23.07.2022

 

09:00-13:05 Elementy fizyki kwantowej. mgr Jolanta Gajdek zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
18:10-20:35 Astronomia z elementami astrofizyki. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
24.07.2022 09:00-13:05 Elementy fizyki kwantowej. mgr Jolanta Gajdek zajęcia online
13:10-18:05 Astronomia z elementami astrofizyki. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

23.07.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
24.07.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

 

dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Matematyka

semestr III

22.07.2022 16:00-19:15 Dydaktyka nauczania matematyki (kl. IV-VIII) mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
23.07.2022 08:10-12:15 Dydaktyka nauczania matematyki (kl. IV-VIII) mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12:20-19:45 Dydaktyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
24.07.2022 09:00-18:55 Dydaktyka nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka

semestr III

22.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
23.07.2022 09:00-13:05 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki. mgr Anna Wasil-Arciszewska zajęcia online
24.07.2022 09:00-13:05 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki. mgr Anna Wasil-Arciszewska zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

22.07.2022 16:00-20:50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.07.2022 08:10-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
24.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

22.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
23.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.07.2022 08:10-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
18:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

23.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
24.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

23.07.2022 08:10-13:55 Dydaktyka nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
14:00-19:45 Formy pomocy w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
24.07.2022 09:00-17:15 Zagadnienia seksuologiczne. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

22.07.2022 16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych – koszykówka. mgr Tomasz Hańćko Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
23.07.2022

 

09:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przy ul. Górnicza 64
14:00-18:05 Metodyka gier zespołowych – piłka nożna. mgr Tomasz Hańćko Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
24.07.2022 09:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przy ul. Górnicza 64
14:00-18:05 Metodyka gier zespołowych – piłka nożna. mgr Tomasz Hańćko Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

15.07.2022 16:00-20:05 Uogólnienie i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia) zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16.07.2022 08:10-15:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15:40-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.07.2022 08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

16.07.2022 09:00-13:05 Medycyna uzdrowiskowa i SPA mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
17.07.2022

 

09:00-13:05 Medycyna uzdrowiskowa i SPA mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

15.07.2022 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE
16.07.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
15:40-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.07.2022

 

08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

15.07.2022 16:00-20:55 Metodyka edukacji bazalnej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.07.2022 08:10-15:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15:40-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.07.2022

 

08:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

16.07.2022 08:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
17.07.2022 08:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

15.07.2022 16:00-20:50 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16.07.2022 09:00-13:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-19:45 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17.07.2022

 

09:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

16.07.2022 08:10-13:05 Negocjacje, mediacje, techniki NLP. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17.07.2022 08:10-13:05 Negocjacje, mediacje, techniki NLP. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

15.07.2022 16:00-18:25 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
18:30-20:55 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
16.07.2022 09:00-17:15 Strzelectwo sportowe i bieg na orientację. mgr Tomasz Hańćko Hala Legionów
(główne wejście)
ul. Drogosza 2,
25-093 Kielce
17.07.2022

 

09:00-18:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponapodstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
Fizyka

semestr III

16.07.2022 08:10-13:05 Astronomia z elementami astrofizyki. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
17.07.2022

 

08:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr III

16.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
17.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Integracja sensoryczna

semestr III

16.07.2022 09:00-17:15 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
17.07.2022 09:00-13:05 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

16.07.2022 09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
17:20-19:45 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
17.07.2022 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

15.07.2022

 

16:00-20:05 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
16.07.2022 09:00-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
17.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

15.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
16.07.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
17.07.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

16.07.2022

 

ZAJĘCIA ODWOŁANE
17.07.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17:20-18:55 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

16.07.2022 08:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
17.07.2022 09:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Technika

semestr III

15.07.2022 16:00-20:05 Technika w środowisku uczenia. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
16.07.2022 09:00-13:05 Technika w środowisku uczenia. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-17:15 Wychowanie komunikacyjne. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
17.07.2022 09:00-13:05 Technika w środowisku uczenia. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.07.2022 09:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
13:10-17:15 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.07.2022 08:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z metodami edukacji wczesnoszkolnej. mgr  Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

09.07.2022 09:00-13.05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr  Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

08.07.2022 16:00-20:05 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
09.07.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr  Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17:20-18:55 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr  Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

08.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
09.07.2022 09:00-13:05 Literatura dla dzieci  i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-17:15 Misja i  strategia rozwoju współczesnej biblioteki. mgr Beata Kruś zajęcia online
10.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Biologia

semestr III

09.07.2022 08:10-13:05 Immunologia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.07.2022 09:00-17:15 Podstawy  ewolucjonizmu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia w terenie
Chemia

semestr III

09.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
10.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

08.07.2022 16:00-20:50 Metody pracy z grupą. mgr Iwona Długosz zajęcia online
09.07.2022 08:10-13:05 Metody pracy z grupą. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Metody pracy z grupą. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

08.07.2022 16:00-20:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
09.07.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

 

dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Matematyka

semestr III

08.07.2022 16:00-20:50 Arytmetyka i algebra. mgr Wioletta Jachymczyk zajęcia online
09.07.2022 08:10-13:05 Arytmetyka i algebra. mgr Wioletta Jachymczyk zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (w szkole ponadpodstawowej). mgr Wioletta Jachymczyk zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Arytmetyka i algebra. mgr Wioletta Jachymczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
09.07.2022 09:00-13:05 Podstawy dyrygowania. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania plastyki

(w klasach IV-VIII)

mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Metody i formy arteterapii (plastyka) mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

09.07.2022 09:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

09.07.2022 09:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
10.07.2022 08:10-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

08.07.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
09.07.2022 9:00-17:15 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
10.07.2022 9:00-17:15 Podstawy ewolucjonizmu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia w terenie
Wychowanie dożycia w rodzinie

semestr III

08.07.2022 16:00-20:05 Wprowadzenie do seksuologii. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09.07.2022 09:00-17:15 Zagadnienia seksuologiczne. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
17:20-18:55 Wprowadzenie do seksuologii. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Zagadnienia seksuologiczne. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

09.07.2022 09:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przy ul. Górnicza 64
15:40-19:45 Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.07.2022 09:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przy ul. Górnicza 64
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

02.07.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
  03.07.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

02.07.2022 08:00-16:15 Dermatologia dla kosmetologów. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
  03.07.2022 09:00-13:05 Dermatologia dla kosmetologów. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

02.07.2022 08:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.07.2022

 

08:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-18:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

02.07.2022 08:10-13:05 Metodyka edukacji bazalnej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.07.2022

 

08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

01.07.2022 16:00-20:50 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
02.07.2022 09:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Pedagogika specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

02.07.2022 09:00-13:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-13:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

02.07.2022 08:10-12:15 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12:20-15:35 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
03.07.2022

 

08:10-13:05 Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego i szkolnego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy z grupą. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

02.07.2022 09:00-13:05 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-18:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek zajęcia online
Fizyka

semestr III

01.07.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
02.07.2022 09:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Bilnicka-Synowiec ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
15:40-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-13:05 Fizyka fal z elementami akustyki. mgr Jolanta Gajdek zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr III

01.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
02.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.07.2022

 

09:00-17:15 Kartografia i topografia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

01.07.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
02.07.2022 13:10-17:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17:20-18:05 ADDH, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
03.07.2022 08:10-13:05 ADDH, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
  13:10-17:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
  17:20-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

01.07.2022

 

16:00-20:50 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
02.07.2022 09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-19:45 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
03.07.2022 9:00-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

 

02.07.2022 09:00-13:05 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-13:05 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

02.07.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
03.07.2022

 

09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

01.07.2022

 

16:00-20:50 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
02.07.2022 08:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
03.07.2022 13:10-19:45 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

01.07.2022 16:00-20:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
02.07.2022 08:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
03.07.2022 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Technika

semestr III

02.07.2022 09:00-13:05 Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.07.2022 09:00-13:05 Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-17:15 Wychowanie komunikacyjne. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

25.06.2022 09:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.06.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

24.06.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
25.06.2022 09:00-17:15 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena  Matachowska zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy w okresie bez podręcznikowych. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna – diagnoza i terapia

semestr I

24.06.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
25.06.2022 09:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Prawne aspekty opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
26.06.2022 08:10-13:05 Elementy pedagogiki klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

24.06.2022 16:00-20:50 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
25.06.2022 09:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
26.06.2022 08:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

25.06.2022 08:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
26.06.2022 13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna – logopedia

semestr I

25.06.2022 13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.06.2022 13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

25.06.2022 08:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u  dzieci. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Executive MBA

semestr II

26.06.2022 09:00-13:05 Rachunkowość zarządzania i controling dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

24.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
25.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.06.2022 13:10-17:15 Etyka w pracy terapeuty uzależnień. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

25.06.2022 09:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-17:15 Misja i strategia rozwoju współczesnej biblioteki. mgr Beata Kruś zajęcia online
Biologia

semestr III

24.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
25.06.2022 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
26.06.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr III

24.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
25.06.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-17:15 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

24.06.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. mgr Lidia Owczarek zajęcia online
25.06.2022 09:00-18:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. mgr Lidia Owczarek zajęcia online
26.06.2022 09:00-11:25 Pierwsza pomoc medyczna. mgr Jarosław Dalach ul. Duża 21,
parter,
sala 1
11:30-18:55 Pierwsza pomoc medyczna. mgr Jarosław Dalach ul. Duża 21,
parter,
sala 1
Historia

semestr III

25.06.2022 09:00-13:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Historia Polski po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

25.06.2022 08:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne) mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

25.06.2022 9:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:05 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
26.06.2022 9:00-17:15 Środki audiowizualne w uczeniu języka angielskiego. mgr Bożena  Matachowska zajęcia online
Matematyka
semestr III
24.06.2022 16:00-20:50 Arytmetyka i algebra. mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
26.06.2022 8:10-13:05 Arytmetyka i algebra. mgr Wiesława Jachymczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej
semestr III
25.06.2022 09:00-17:15 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki. mgr Anna Wasil-Arciszewska ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

26.06.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-17:15 Metody i formy arteterapii (plastyka). mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

24.06.2022 16:00-20:50 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
25.06.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
26.06.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

24.06.2022 16:00-20:50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną mgr Elena Jaworska zajęcia online
25.06.2022 09:00-13:05 Metodyka wspomagania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
26.06.2022 09:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  13:10-18:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

25.06.2022 09:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej mgr Milena Sobieraj zajęcia online
  26.06.2022 09:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

24.06.2022 16:00-20:50 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
25.06.2022 09:00-13:05 Metoda dobrego startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
26.06.2022 08:10-09:45 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
09:50-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

25.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.06.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

25.06.2022 08:10-13:05 Wprowadzenie do  seksuologii. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
26.06.20222 08:10-13:05 Wprowadzenie do  seksuologii. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

24.06.2022 16:00-20:05 Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna. mgr Michał Rybak Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
25.06.2022 08:10-12:25 Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna. mgr Michał Rybak Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
26.06.2022 09:00-13:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach przy ul. Górnicza 64
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

24.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
25.06.2022 09:00-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
26.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive MBA

semestr II

18.06.2022 9:00-13:05 Rynek kapitałowy. mgr Karolina Kaniowska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie finansami. mgr Piotr Rogula zajęcia online
19.06.2022 9:00-13:05 Rachunkowość zarządcza i controling. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie finansami. mgr Piotr Rogula zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

17.06.2022 16:00-20:05 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Iwona Długosz zajęcia online
18.06.2022 08:10-13:05 Metodyka pracy z grupą. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
19.06.2022 9:00-13:05 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

10.06.2022 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

10.06.2022 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
11.06.2022 09:00-13:05 Podstawy farmakologii. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
13:10-17:15 Dermatologia dla kosmetologów. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Dermatologia dla kosmetologów. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy farmakologii. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

10.06.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
11.06.2022 08:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

11.06.2022 09:00-13:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Placówka oświatowa. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Executive MBA

semestr II

10.06.2022 16:00-20:05 Rady nadzorcze. mgr Piotr Roguula zajęcia online
11.06.2022 9:00-13:05 Rynek kapitałowy. mgr Karolina Kaniowska zajęcia online
13:10-17:15 Rady nadzorcze. mgr Piotr Rogula zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Rynek kapitałowy. mgr Karolina Kaniowska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie finansami. mgr Piotr Rogula zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

10.06.2022 16:00-20:05 Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji. dr Ewa Kosowska zajęcia online
11.06.2022 9:00-13:05 Terapia współuzależnienia. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
12.06.2022 9:00-13:05 Etyka w pracy terapeuty uzależnień. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

10.06.2022 16:00-20:05 Technika pracy umysłowej. mgr Joanna Jaros zajęcia online
11.06.2022 09:00-13:05 Technika pracy umysłowej. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
12.06.2022 9:00-17:15 Technika pracy umysłowej. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr III

11.06.2022 08:10-13:05 Immunologia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr III

11.06.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
12.06.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

11.06.2022 08:10-14:45 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
14:50-19:45 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
12.06.2022 08:10-14:45 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

11.06.2022 09:00-18:55 Ratownictwo. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
12.06.2022 13:10-17:15 Terenoznawstwo. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Fizyka

semestr III

10.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
11.06.2022 09:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Bilnicka-Synowiec ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

14:50-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Bilnicka-Synowiec ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

14:50-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr III

10.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.06.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
12.06.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Kartografia i topografia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

10.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
11.06.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy (postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

10.06.2022 16:00-20:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
11.06.2022 9:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
12.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

10.06.2022 16:00-20:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
11.06.2022 09:00-13:05 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

11.06.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
12.06.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Zdrój zajęcia online
13:10-17:15 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

11.06.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i  nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
12.06.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i  nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

10.06.2022 16:00-20:50 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
11.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
12.06.2022 9:00-13:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

10.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
11.06.2022 13:10-17:15 Elektryczność, magnetyzm i optyka. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Elektryczność, magnetyzm i optyka. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania przyrody w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Technika

semestr III

10.06.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
11.06.2022 09:00-13:05 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
12.06.2022 09:00-13:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-17:15 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

10.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
11.06.20222 09:00-17:15 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr III

12.06.2022 09:00-13:05 Metodyka gier zespołowych – piłka ręczna. mgr Michał Rybak Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
14:00-18:05 Lekkoatletyka. mgr Przemysław Czarnecki zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

03.06.2022 16:00-20:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI) mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
04.06.2022 13:10-19:45 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
13:10 -18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

04.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.06.2022 13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

04.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
05.06.2022 13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

03.06.2022 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
04.06.2022 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr  Renata Kowalska zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
03.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.06.2022 8:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10 -18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
semestr I
03.06.2022 16:00-20:50 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Monika Kowalska zajęcia online
04.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
05.06.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
13:10 -18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

04.06.2022 9:00-17:15 Marketing. mgr Tomasz Wdowicz zajęcia online
05.06.2022 9:00-13:05 Rachunkowość zarządcza i controling. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

04.06.2022 9:00-13:05 Terapia współuzależnienia. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-20:35 Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych mgr Aneta Matias zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych mgr Aneta Matias zajęcia online
Fizyka

semestr III

04.06.2022 9:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Bilnicka – Synowiec ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

05.06.2022 9:00-13:05 Elektrodynamika i optyka. mgr Halina Bilnicka – Synowiec ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

14:00-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr III

04.06.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Teledetekcja i GIS. mgr Anna Machnicka zajęcia online
17:20-20:35 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Historia

semestr III

03.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
04.06.2022 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
05.06.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

04.06.2022 9:00-17:15 Środki audiowizualne w nauczaniu języka angielskiego. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
05.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Matematyka

semestr III

03.06.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:55 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr III

03.06.2022 16:00-20:05 Podstawy dyrygowania. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
04.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania plastyki (klasy IV-VIII). mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
05.06.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Metody i formy arterapii (plastyka). mgr Kornel Arciszewski Zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

04.06.2022 8:10-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

03.06.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
04.06.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

05.06.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Wspomaganie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
03.06.2022 16:00-20:50 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
04.06.2022 9:00-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
05.06.2022 9:00-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

04.06.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
05.06.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

03.06.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
04.06.2022 8:10-13:05 Zagadnienia biomedyki. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
05.06.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Wychowanie fizyczne 

semestr III

04.06.2022 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr Kamila Drezno zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych – koszykówka. mgr Tomasz Hańćko Szkole Podstawowej nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach przy ul. Chrobrego 105
05.06.2022 9:00-13:05 Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
03.06.2022 16:00-20:50 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
04.06.2022 8:10-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
05.06.2022 13:10-18:55 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
semestr I
28.05.2022 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska Zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania metodyczne. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

28.05.2022

 

9:00-17:15 Surowce i składniki kosmetyczne. mgr Agnieszka Skuza-Kruk Zajęcia online
29.05.2022

 

9:00-13:05 Surowce i składniki kosmetyczne. mgr Agnieszka Skuza-Kruk Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

28.05.2022 9:00-13:05 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-18:55 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

27.05.2022 16:00-20:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
28.05.2022 9:00-13:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
13:10-18:55 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu oświaty. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

27.05.2022 16:00-20:05 Terapia indywidualna i grupa w uzależnieniach. mgr Aneta Matias Zajęcia online
28.05.2022 9:00-13:05 Projektowanie i realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy terapii rodzin. mgr Aneta Matias Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Terapia indywidualna i grupa w uzależnieniach. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

28.05.2022 9:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
Biologia

semestr III

27.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
28.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-19:45 Immunologia. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Chemia

semestr III

27.05.2022 16:00-20.50 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka Zajęcia online
28.05.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk Zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska Zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
28.05.2022 8:10-10:35 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
10:40-13:05 Metodyka pracy doradcy zawodowego. mgr  Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

27.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
28.05.2022

 

8:10-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Przeciwdziałanie przemocy  w szkole. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-17:15 Przeciwdziałanie przemocy  w szkole. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
Geografia

semestr III

28.05.2022 9:00-13:05 Teledetekcja i GIS. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Teledetekcja i GIS. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

28.05.2022

 

8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
13:10-18:55 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Karolina Korczyńska Zajęcia online
29.05.2022

 

9:00-13:05 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska Zajęcia online
Matematyka

semestr III

28.05.2022 13:10-20:35 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
29.05.2022 13:10-18:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr III

28.05.2022 9:00-13:05 Metodyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z plastyki. mgr Anna Wasil-Arciszewska Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania plastyki (klasy IV-VIII). Mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
13:10-17:15 Metody i formy arterapii (plastyka). mgr Kornel Arciszewski Zajęcia online
Pedagogika specjalna –diagnoza i terapia pedagogiczna 

semestr III

27.05.2022 16:00-20:50 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
28.05.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój Zajęcia online
13:10-18:55 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

27.05.2022 16:00-20:50 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) mgr Bożena Ludwicka-Dula Zajęcia online
28.05.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) mgr Bożena Ludwicka-Dula Zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu mgr Monika Kowalska Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Wspomaganie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagadan Zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Technika

semestr III

28.05.2022 9:00-13:05 Historia postępu technicznego. dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
13:10-17:15 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
29.05.2022 8:10-15:35 Dydaktyka nauczania technologii. mgr Beata Ludwicka-Dula Zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie 

semestr III

28.05.2022 8:10-13:05 Zagadnienia biomedyki. mgr Justyna Siedlecka Zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
29.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
Wychowanie fizyczne 

semestr III

27.05.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
28.05.2022 8:10-13:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
29.05.2022 9:00-13:05 Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe. mgr  Monika Kowalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

20.05.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -19:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami. mgr Aneta Matias zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

20.05.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -19:45 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

21.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr I
21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr  Irmina Fornalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
semestr I
21.05.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe. mgr  Monika Kowalska zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

21.05.2022 9:00-13:05 Business Information Management. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

22.05.2022 9:00-13:05 Business Information Management. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

Biologia

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Chemia

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

21.05.2022 8:10-13:05 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-14:45 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-20:35 Indywidualna diagnoza. Testy psychologiczne. mgr Iwona Długosz zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Fizyka

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.05.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
19:50-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
22.05.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

20.05.2022 16:00-20:05 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna po II wojnie światowej. dr Marek Jedynak zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

21.05.2022 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Bożena Matachowska zajęcia online
22.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
21.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

21.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
21.05.2022 9:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
22.05.2022 9:00-12:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12:20-18:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
21.05.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

21.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i własności materii. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
22.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Elektryczność, magnetyzm i optyka. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

20.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
21.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole ponadpodstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Zagadnienia biomedyki. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
22.05.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
21.05.2022 9:00-17:15 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
22.05.2022 9:00-17:15 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna -Logopedia

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna –wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

13.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

13.05.2022 16:00-20:50 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias Zajęcia online
14.05.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka- Zielińska Zajęcia online
15.05.2022 9:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska Zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

14.05.2022 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk Zajęcia online
13:10-17:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

14.05.2022 8:10-8:55 Psychopatologia zaburzeń. mgr Aneta Matias Zajęcia online
9:00-13:05 Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy terapii rodzin. mgr Aneta Matias Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:10-17:15 Biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Literatura dla dzieci i młodzieży. mgr Ewelina Szymczak Zajęcia online
13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
15.05.2022 13:10-18:05 Informacja naukowa. mgr Beata Kruś Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr III
14.05.2022 8:10-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
13:10-18:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Współpraca z dzieckiem, nauczycielami, rodzicami. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zwalnianych i niepełnosprawnych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr III

14.05.2022 9:00-15:35 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. dr Lidia Owczarek Zajęcia online
13:10-18:05 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak Zajęcia online
Geografia

semestr III

13.05.2022 16:00-20:50 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
14.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

13.05.2022 16:00-20:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
14.05.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
Matematyka

semestr III

14.05.2022 13:10-20:35 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr III

13.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska Zajęcia online
14.05.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Metody i formy muzykoterapii. mgr Ala Stradomska-Matczak Zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka Zajęcia online
Pedagogika specjalna –diagnoza i terapia pedagogiczna 

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober Zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

14.05.2022 13:10-19:45 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
15.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-18:55 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan Zajęcia online
Technika

semestr III

13.05.2022 16:00-20:05 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
  14.05.2022 9:00-13:05 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
  13:10-17:15 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel Zajęcia online
  15.05.2022 9:00-13:05 Historia postępu technicznego. dr hab. Marcin Graba Zajęcia online
  13:10-17:15 Technologie obróbki materiałów. mgr Anna Engel Zajęcia online
Wychowanie fizyczne 

semestr III

14.05.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
15.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska Zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

06.05.2022 16:00-20:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
07.05.2022 9:00-17:15 Umiejętności czytania za zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
08.05.2022 13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

07.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10 -17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
17:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr  Dorota  Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

07.05.2022 9:00-13.05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
17:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13.05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr  Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr  Dorota  Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

06.05.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr  Elena Jaworska zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr  Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomnienia rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr  Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr  Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

06.05.2022 16:00-20:50 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr A. Machnicka zajęcia online
08.05.2022 8:10-15:35 Psychologia zaburzeń. mgr Aneta Matias zajęcia online
15:40-18:55 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

07.05.2022

 

9:00-13:05 Gry strategiczne. mgr Łukasz Bilski ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

08.05.2022 13:10-17:15 Gry strategiczne. mgr Łukasz Bilski ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, skrzydło prawe,

sala 3

Biologia

semestr III

06.05.2022 16:00-20:05 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
07.05.2022 9:00-17:15 Metody obserwacji organizmów w naturalnym środowisku. mgr Justyna Siedlecka zajęcia w terenie
08.05.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr III

06.05.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr III

07.05.2022 8:10-9:45 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
9:50-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-20:35 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
08.05.2022 8:10-17:15 Techniki i metody pracy coacha karier. Sesja coachingowa. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17:20-20:35 Zarządzanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Fizyka

semestr III

07.05.2022 13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii

(w klasach IV-VIII)

mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944 dr Marek Jedynak zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Historia Polski 1918-1944 dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-16:25 Historia Polski XIX w. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16:30-19:45 Dydaktyka nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

 

dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr III

06.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
07.05.2022 09:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
08.05.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania. mgr A. Gałęzowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr E. Machnicka – Zielińska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

06.05.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr III
06.05.2022 16:00-20:50 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
07.05.2022 8:10-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

07.05.2022 9:00-13:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr III

06.05.2022 16:00-20:05 Budowa i własności materii. mgr  Sylwia Wąsowska zajęcia online
07.05.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
08.05.2022 9:00-13:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i własności materii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr III

07.05.2022 8:10-13:05 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w szkole podstawowej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
18:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr IV
06.05.2022 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
07.05.2022 13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
08.05.2022 8:10-13:10 Terapia zaburzeń płynności mówienia. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

29.04.2022 16:00-20:50 Zarządzanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.04.2022 8:10-13:05 Rynek pracy- analiza, wykorzystywanie danych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

22.04.2022 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-20:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Kosmetologia

semestr I

23.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE.
24.04.2022 9:00-17:15 Podstawy farmakologii. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

23.04.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 13:10-19:45 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka  i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

22.04.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.04.2022 13:10-17:15 Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

23.04.2022 9:00-13:05 Technologia informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

23.04.2022 9:00-13:05 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr II

23.04.2022 9:00-18:55 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania biologii w szkole podstawowej. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Chemia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Chemia jądrowa. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Służba wojskowa. dr Lidia Owczarek zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Służba wojskowa. dr Lidia Owczarek zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
24.04.2022 9:00-17:15 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Fizyka

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
24.04.2022 8:10-9:45 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
9:50-13:05 Geografia krajobrazu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Historia

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Marek Jedynak zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-20:35 Historia Polski XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Marek Jedynak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

23.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
24.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Znajomość struktur gramatycznych. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Olesia Zhornych zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE. dr Olesia Zhornych zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr II
22.04.2022 16:00-20:50 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Uzależnienia od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.04.2022 8:10-9:45 Uzależnienia od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
9:50-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dorosłych. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Współuzależnienia i DDA. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

22.04.2022 16:00-20:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy genetyki. dr Ewa Koprowska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geografia społeczno – ekonomiczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
23.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
24.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

22.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.04.2022 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr Kamila Drezno zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Rytmika i taniec. mgr Kamila Drezno zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka gier zespołowych – koszykówka. mgr Tomasz Hańćko zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

23.04.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
24.04.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Integracja sensoryczna

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.04.2022 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr I
09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

09.04.2022 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Bibliotekoznawstwo

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Tworzenie serwisów internetowych. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
10.04.2022 9:00-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Chemia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania chemii w szkole podstawowej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia jądrowa. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Fizyka

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944. dr Marek Jedynak zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944. dr Marek Jedynak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatplogii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.04.2022 8:10-16:25 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
10.04.2022 8:10-16:25 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
10.04.2022
13:10-17:15 Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa. dr Olesia Zhornych zajęcia online
Matematyka

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE
09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
10.04.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
09.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka prowadzenia artystycznych zajęć pozalekcyjnych z muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13-10-18:55 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
09.04.2022 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawczej. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
10.04.2022 9:00-17:15 Współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

09.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

08.04.2022 16:00-20:50 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-20:35 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.04.2022 8:10-13:05 Uzależnienie od narkotyków, leków i nikotyny. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Biologiczna i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Technika

semestr II

08.04.2022 16:00-20:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-17:15 Historia postępu technicznego. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
10.04.2022 8:10-14:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

08.04.2022 16:00-20:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09.04.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
10.04.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Kosmetologia

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia skóry. lek. med. Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia skóry. mgr Karolina Mitruczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

02.04.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Biologia

semestr II

01.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki i biotechnologii. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

01.04.2022 16:00-20:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-19:45 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Geografia

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
02.04.2022 8:10-13:05 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Geografia regionalna z elementami geografii kultur. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Emisja głosu w śpiewie. mgr  Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawcza. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
03.04.2022 9:00-17:15 Współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

02.04.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

03.04.2022 9:00-13:05 Elementy prawa rodzinnego. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
02.04.2022 9:00-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

01.04.2022 16:50-20:50 Ochrona przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
02.04.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
03.04.2022 9:00-13:05 Podstawy genetyki. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ochrona przyrody. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Technika

semestr II

 

02.04.2022 9:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
03.04.2022 09:00-13:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

01.04.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
02.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

02.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.04.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

02.04.2022 8:10-16:25 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
03.04.2022 8:10-13:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

26.03.2022 9:00-17:15 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
ul. Ściegiennego 13, Kielce
27.03.2022 9:00-13:05 Tworzenie serwisów internetowych. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Systemy biblioteczne. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Chemia

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
26.03.2022 8:10-18:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
18:10-19:45 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
27.03.2022 8:10-16:25 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16:30-18:05 Audyt kariery. Zmiany zachowań. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Fizyka

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
26.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Nauki pomocnicze historii. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
27.03.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
26.03.2022 9:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Matematyka

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
27.03.2022 13:10-19:45 Dydaktyka nauczania matematyki (klasy IV-VIII). mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

26.03.2022 8:10-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

25.03.2022 16:00-20:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
26.03.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-19:45 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

26.03.2022 9:00-13:05 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
27.03.2022 9:00-13:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

25.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
27.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Zabawy i gry ruchowe. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

25.03.2022 16:00-20:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
26.03.2022 9:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
27.03.2022 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

25.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.03.2022 13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

25.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
26.03.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
27.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

25.03.2022 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE
26.03.2022 13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
27.03.2022 8:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Podstawy mikrobiologii. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. mgr Marcin Matczak zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju. dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy planowania i organizowania działań mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. mgr Łukasz Bilski zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Zarządzanie projektami. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
13:10-17:15 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Geografia

semestr II

19.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
20.03.2022 8:10-13:05 Geologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
19.03.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr  Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
20.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
20.03.2022 13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

18.03.2022 16:00-20:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
19.03.2022 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
20.03.2022 9:00-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

19.03.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Geografia społeczno – ekonomiczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Mechanika. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Technika

semestr II

 

18.03.2022 16:00-20:05 Podstawy mechaniki. mgr Anna Engel zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
20.03.2022 8:10-14:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

19.03.2022 8:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
20.03.2022 08:10-13:05 Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.03.2022 16:00-20:50 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
20.03.2022 08:10-14:45 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-18:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

20.03.2022 09:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

18.03.2022 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

18.03.2022 16:00-20:50 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.03.2022 09:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
20.03.2022 09:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

18.03.2022 16:00-20:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
19.03.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
20.03.2022 09:00-17:15 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

18.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
19.03.2022 9:00-13:05 Podstawy języka migowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
20.03.2022 9:00-17:15 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Chemia

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Narzędzia informatyczne w pracy doradcy zawodowego. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Fizyka

semestr II

12.03.2022 8:10-11:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
11:30-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Elementy  psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Kształtowanie sprawności mówienia. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Matematyka

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-20:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-15:35 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
15:40-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

11.03.2022 16:00-20:50 Dydaktyka pracy opiekuńczo – wychowawczej. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.03.2022 8:10-13:05 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

12.03.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13.03.2022 9:00-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

11.03.2022 16:00-20:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
12.03.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Prawne regulacje dotyczące przemocy i uzależnień. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Metody i formy terapii uzależnień dzieci i młodzieży. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

12.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

11.03.2022 16:00-20:05 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12.03.2022 9:00-17:15 Sala SI ćwiczenia praktyczne. mgr Agnieszka Hajduk Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13 w Kielcach
13.03.2022 9:00-17:15 Programowanie terapii w zaburzeniach SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

11.03.2022 16:00-20:50 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
12.03.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13.03.2022 8:10-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
17:20-18:55 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów zwierzęcych. dr Ewa Koprowska zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof). dr Lidia Owczarek zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

05.03.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
13:10-17:15 Marketing. mgr Ludwik Pisarski zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Zachowania w organizacji. dr Barbara Kusto zajęcia online
Geografia

semestr II

04.03.2022 16:50-20:55 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
05.03.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Astronomiczne podstawy geografii. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
06.03.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Astronomiczne podstawy geografii. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

05.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr  Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.03.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.03.2022 9:00-13:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-18:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
05.03.2022 08:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

05.03.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18:10-20:35 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.03.2022 8:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

04.03.2022 16:00-20:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.03.2022 09:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
  06.03.2022 09:00-13:05 Budowa i czynności życiowe zwierząt. dr Ewa Koprowska zajęcia online
Technika

semestr II

 

05.03.2022 09:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka-Dula zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
14:00-18:05 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

04.03.2022 16:00-20:50 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
05.03.2022 08:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
  13:10-18:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

05.03.2022 09:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-19:45 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-18:55 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

05.03.2022 09:00-13:05 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy. mgr Katarzyna Bober zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

04.03.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
05.03.2022 09:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

05.03.2022 9:00-13:05 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
06.03.2022 09:00-13:05 Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

05.03.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
06.03.2022 08:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka terapii logopedycznej. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

26.02.2022 9:00-13:05 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
Chemia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Chemia analityczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Fizyka

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Elementy fizyki jądrowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-19:45 Elementy fizyki jądrowej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Historia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania historii (w klasach IV-VIII). mgr Magdalena Lang – Trela zajęcia online
13:10-17:15 Historia powszechna XIXw. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

26.02.2022 9:00-17:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Matematyka

semestr II

26.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Geometria analityczna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
26.02.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o sztuce. mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

26.02.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii klinicznej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
19:50-20:35 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Technika

semestr II

25.02.2022 16:00-20:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
27.02.2022 8:10-13:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

25.02.2022 16:00-20:50 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

26.02.2022 9:00-17:15 Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozowjowymi. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
27.02.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

25.02.2022 16:00-20:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
26.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aleksandra Bukowska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

27.02.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

26.02.2022 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
27.02.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

18.02.2022 16:00-20:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Zarządzanie jakością w firmie. prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski zajęcia online
Geografia

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Śedović zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

18.02.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-17:15 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

19.02.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

19.02.2022 8:10-13:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Etyka życia rodzinnego. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:05 Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

18.02.2022 16:00-20:05 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zarządzania. dr Dorota Mętrak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

19.02.2022 9:00-17:15 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

18.02.2022 16:00-20:50 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula Śedović zajęcia online
13:10-20:35 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Elena Jaworska zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

18.02.2022 16:00-20:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

18.02.2022 16:00-20:50 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
19.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-14:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
14:40-18:55 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
20.02.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

18.02.2022 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
19.02.2022 9:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
20.02.2022 9:00-13:05 Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy w placówkach oświatowych. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Zbiory biblioteczne, ich opracowanie i ochrona. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy biologii organizmów roślinnych. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Chemia

semestr II

12.02.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia fizyczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawa programowa chemii. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13.02.2022 13:10-17:15 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Fizyka

semestr II

12.02.2022 13:10-17:15 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-18:05 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy ochrony i kształtowanie środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Historia

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia nowożytna powszechna. mgr Maciej Obara zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

12.02.2022 9:00-17:15 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Matematyka

semestr II

11.02.2022 16:00-20:50 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

12.02.2022 8:10-13:55 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
14:00-18:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Kornel Arciszewski zajęcia online
13:10-17:15 Dydaktyka nauczania muzyki w klasach IV-VIII. mgr Przemysław Gruszka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Elementy pedagogiki leczniczej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Geografia fizyczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Budowa i czynności życiowe roślin. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Chemia nieorganiczna. mgr Monika Młynarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Technika

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Podstawy elektrotechniki i elektroniki. mgr Anna Engel zajęcia online
13:10-17:15 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

11.02.2022 16:00-20:05 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
12.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

12.02.2022 9:00-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13.02.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

11.02.2022 16:00-20:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
12.02.2022 9:00-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

12.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula  Śedović zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
13.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Urszula  Śedović zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:55 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

05.02.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
06.02.2022 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
06.02.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

05.02.2022 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
13:10-14:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mgr Elena Jaworska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
16:00-20:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

05.02.2022 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Podstawy diagnozy pedagogicznej. mgr Ewelina Szymczak zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

04.02.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania wychowania fizycznego. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
05.02.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

04.02.2022 16:00-20:50 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
05.02.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE
06.02.2022 8:10-12:15 Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

05.02.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Terapia SI, a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

05.02.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

05.02.2022 8:10-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
06.02.2022 9:00-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

05.02.2022 8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

05.02.2022 9:00-13:05 Trening skutecznej komunikacji i asertywności. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
06.02.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Historia bibliotek i książek. mgr Beata Kruś zajęcia online
Biologia

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-20:35 Wstęp do biologii. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-17:15 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:55 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:00-18:55 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Coaching jako metoda rozwoju. mgr Iwona Długosz zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 System obronności Rzeczpospolitej Polskiej. mgr Piotr Zawiślak zajęcia online
13:10-18:55 Zagrożenia kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Fizyka

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
29.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 8:10-8:55 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
9:00-13:05 Własności materii z elementami fizyki ciała stałego. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Geografia

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Historia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Historia średniowieczna Polski. mgr Maciej Obara zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje i twórcze rozwiązania. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Matematyka

semestr II

29.01.2022 8:10-13:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Instrumenty szkolne. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
29.01.2022 10:00-13:05 Instrumenty szkolne. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Nowoczesne techniki nauczania muzyki. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Podstawy wiedzy o muzyce. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

29.01.2022 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

28.01.2022 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Wczesna interwencja logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
13:10-17:15 Ekologia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Technika

semestr II

28.01.2022 16:00-20:05 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
29.01.2022 9:00-12:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12:20-18:55 Dydaktyka nauczania techniki. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
30.01.2022 13:10-17:15 Żywienie człowieka. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

29.01.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Funkcje współczesnej rodziny. mgr Anita Hańćko zajęcia online
13:10-17:15 Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

28.01.2022 16:00-20:05 Metody  i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
30.01.2022 9:00-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

28.01.2022 16:00-20:50 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
29.01.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
30.01.2022 8:10-13:05 Mózgowe mechanizmy mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr II

22.01.2022 9:00-13:05 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:55 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
Integracja sensoryczna

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-14:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14:50-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu w śpiewie. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
17:20-18:55 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-19:45 Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce mgr Monika Kowalska zajęcia online
23.01.2022 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,

piętro II, sala 4,

skrzydło prawe

Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
  22.01.2022 9:00-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
  13:10-20:35 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  23.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- Logopedia

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień

semestr II

21.01.2022 16:00-20:50 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
22.01.2022 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogiczne konteksty komunikacji. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Podstawy psychologii społecznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
17:20-19:45 Diagnostyka i pedagogika uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

22.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Technika

semestr II

22.01.2022 9:00-17:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

22.01.2022 9:00-13:05 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Gimnastyka. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Zarządzanie oświatą
semestr II
22.01.2022 9:00-14:45 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:05 Prawo oświatowe. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
22.01.2022 9:00-17:15 Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Terapia SI, a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

21.01.2022 16:00-20:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
22.01.2022

 

9:00-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

22.01.2022 8:10-13:05 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:15-19:00 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

22.01.2022

 

8:10-13:05 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
23.01.2022 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka-Zielińska zajęcia online
  13:10-20:35 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

21.01.2022 16:00-20:50 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
22.01.2022

 

9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
23.01.2022 8:10-13:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13:10-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr II

14.01.2022 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-19:45 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:55 Ekologia i ochrona zdrowia. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Chemia

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia i aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
15.01.2022 8:10-14:45 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia i aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14:50-20:35 Umiejętności osobiste, kompetencje, etyka doradcy zawodowego. mgr Iwona Długosz zajęcia online
16.01.2022 14:00-19:45 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania. mgr Marcin Matczak zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński zajęcia online
15:15-19:20 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
16.01.2022 10:00-13:15 Analiza biznesowa. dr Sławomir Luściński ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, sala 1,
skrzydło prawe
14:00-18:05 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
Fizyka

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
16.01.2022 8:10-16:25 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Geografia

semestr II

14.01.2022 16:50-20:05 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Geografia fizyczna I – geomorfologia, gleboznawstwo i geologia gleb. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy ochrony i kształtowania środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14:00-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Historia

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr II

15.01.2022 9:00-13:05 Sprawność pisania (poziom elementarny). mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Matematyka

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Dydaktyka nauczania matematyki dzieci z dyskalkulią. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
15.01.2022 9:00-13:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Kształcenie i wychowanie integracyjne. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
19:00-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
16.01.2022 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
18:10-19:45 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr II

14.01.2022 16:00-20:05 Geografia fizyczna I. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia organiczna. mgr Jolanta Gałka zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr II

14.01.2022 16:00-20:50 Przemiany rodziny w połowie XX i XXI w. mgr Anita Hańćko zajęcia online
15.01.2022 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-16:25 Przemiany rodziny w połowie XX i XXI w. mgr Anita Hańćko zajęcia online
16:30-19:45 Komunikacja w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Komunikacja w rodzinie. mgr Anita Hańćko zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

16.01.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Metody  i techniki rehabilitacji psychologicznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
16.01.2022 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-14:45 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
14:50-17:15 Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

15.01.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr II

08.01.2022 9:00-16:25 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

09.01.2022 9:00-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr II

08.01.2022 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-14:45 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
14:00-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr II

07.01.2022 16:00-20:50 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-18:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Edukacja zdrowotna. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr III

08.01.2022 9:00-13:05 Pierwsza pomoc. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
09.01.2022 13:10-17:15 Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr III

08.01.2022 9:00-13:05 Metoda Dobrego Startu. mgr Katarzyna Michalska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. mgr Dorota Znój zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr III

07.01.2022 16:00-20:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
08.01.2022 9:00-13:05 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną mgr Marzena Zagdan zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr III

08.01.2022 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
09.01.2022 8:10-13:05 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr III

07.01.2022 16:00-20:50 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
08.01.2022 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
09.01.2022 8:10-11:25 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
11:30-13:05 Zaburzenia głosu i mowy. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr III

08.01.2022 8:10-13:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Pierwsza pomoc przedlekarska w placówkach oświatowych. mgr Jarosław Dalach zajęcia online
09.01.2022 9:00-13:05 Kulturowe podstawy edukacji. mgr Marcin Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Rozwój biologiczny człowieka. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Metody rekrutacji i selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr Iwona Długosz zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:05 Rynek pracy w Polsce i krajach. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

18.12.2021 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
19.12.2021 9:00-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
Geografia

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
14:00-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
18.12.2021
9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
18.12.2021 8:10-12:15 Psychopedagogika twórczości. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12:20-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
19.12.2021 13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr I
17.12.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Podstawy psychologii społecznej. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

17.12.2021 16:00-20:50 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
18.12.2021 8:10-12:15 Projektowanie i dokumentacja techniczna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12:20-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
19.12.2021 13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
18.12.2021 12:20-16:25 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

17.12.2021 16:00-20:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Antropologia i antropomotoryka. mgr Justyna Zakrzewska zajęcia online
13:10-17:15 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Biomechanika. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

18.12.2021 9:00-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
19.12.2021 9:00-13:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-18:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

17.12.2021 16:00-17:35 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
17:40-20:50 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
18.12.2021 9:00-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Leworęczność i oburęczność u dzieci – diagnoza i zasady postępowania. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

18.12.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

18.12.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-17:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17:20-20:35 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
19.12.2021 8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12:20-18:55 Diagnoza logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

17.12.2021 16:00-20:05 Szkoła jako instytucja wychowawcza. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
18.12.2021 8:10-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
19.12.2021 8:10-13:05 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Metodyka pracy z czytelnikiem z dysleksją. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Chemia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
13:10-17:15 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

11.12.2021 10:35-14:40 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
14:45-18:50 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
Fizyka

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12.12.2021 13:10-18:55 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Historia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Historia powszechna średniowieczna. mgr Maciej Obara zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Historia starożytna powszechna. mgr Katarzyna Lipa zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-20:35 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Matematyka

semestr I

10.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
11.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy analizy matematycznej. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
12.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
11.12.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
12.12.2021 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

10.12.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
11.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-20:35 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

10.12.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

12.12.2021 9:00-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

11.12.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości przedmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

10.12.2021 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-20:35 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
12.12.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

10.12.2021 16:00-20:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
11.12.2021 9:00-13:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
13:10-17:15 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
12.12.2021 9:00-13:05 Kierowanie zmianą. dr Dorota Mętrak zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Biologia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Edukacja dla bezpieczeństwa

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Executive Master of Business Administration

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Rachunkowość finansowa. dr Aleksandra Pisarska zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie strategiczne. prof. dr hab. Jarosław Karpacz zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Kreowanie wizerunku poprzez wywieranie wpływu. Jan Szczygieł – aktor zajęcia online
Geografia

semestr I

04.12.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
14:00-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
19:50-20:35 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Geografia społeczno-ekonomiczna II- geografia ludności, geografia osadnictwa , geografia turyzmu. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Profilaktyka i terapia uzależnień
semestr I
04.12.2021 8:10-13:05 Trening interpersonalny i intrapsychiczny. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Profilaktyka uzależnień. mgr Aneta Matias zajęcia online
Przyroda w szkole podstawowej

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

04.12.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Wychowanie do życia w rodzinie

semestr I

04.12.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

03.12.2021 16:00-20:05 Teoria wychowania fizycznego z elementami kultury fizycznej. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
14:00-20:35 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
05.12.2021 8:00-12:55 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
04.12.2021 9:00-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
13:10-18:55 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-19:45 Syndrom nieadekwatnych osiągnięć. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

03.12.2021 16:00-20:50 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
04.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

03.12.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
04.12.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
05.12.2021 9:00-13:05 Logorytmika i logopedia artystyczna. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

03.12.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
04.12.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
05.12.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
  17:20-18:55 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Executive Master of Business Administration

semestr I

27.11.2021 9:00-13:05 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Negocjacje i mediacje w biznesie. adwokat, mediator Izabela Buszewicz zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie zasobami ludzkimi. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

26.11.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
27.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Wychowanie fizyczne

semestr I

27.11.2021 8:10-13:05 Fizjologia wysiłku fizycznego. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Biomechanika. dr E. Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

26.11.2021 16:30-20:35 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
27.11.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości przedmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

27.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-18:55 ADHD i zahamowania psychoruchowe – perspektywa psychologiczno – pedagogiczna. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:15 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-17:15 Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

27.11.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu. mgr Justyna Siedlecka zajęcia online
28.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

27.11.2021 9:00-13:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-17:15 Rozwój osobowy i zawodowy nauczyciela. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

27.11.2021 9:00-15:35 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
28.11.2021 9:00-13:05 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

27.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
28.11.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj – Wilk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
Biologia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Ekologia i ochrona środowiska. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia organizmu człowieka. mgr Iwona Krzystanek zajęcia online
Chemia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Chemia ogólna. mgr Barbara Misztal – Kaleta zajęcia online
13:10-17:15 Chemia a środowisko naturalne. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Fizyka

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej. mgr Sylwia Wąsowska zajęcia online
Geografia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:55 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:05 Geografia społeczno-ekonomiczna I- geografia ekonomiczna i polityczna. mgr Aneta Średnicka zajęcia online
Historia

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Historia starożytna powszechna. mgr Katarzyna Lipa zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

20.11.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:55 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Matematyka

semestr I

20.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-19:45 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

20.11.2021 13:10-19:45 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
21.11.2021 9:00-17:15 Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-18:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-15:35 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
15:40-20:35 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
21.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

19.11.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
20.11.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Technika

semestr I

19.11.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
20.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
21.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

13.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia w rozwoju układu ruchu. mgr Agnieszka Hajduk zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:15 Organizacja procesu terapeutycznego. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Kształtowanie i wychowanie integracyjne. mgr Znój zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
18:15-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

12.11.2021 16:00-20:50 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 Społeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
13.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

12.11.2021 16:00-20:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

13.11.2021 9:00-13:05 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
13:10-18:05 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
14.11.2021 9:00-13:05 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Wybrane problemy współczesnej edukacji. mgr Beata Salata zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

12.11.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
14.11.2021 8:10-13:05 Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Biologia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Fizyka

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:30-19:45 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Geografia

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Historia

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Historia nowożytna Polski do 1795r. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Archeologia ziem polskich. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Monika Kowalska zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
06.11.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-19:45 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
Matematyka

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
Muzyka i plastyka w szkole podstawowej

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

05.11.2021 16:00-20:50 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
06.11.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
07.11.2021 9:00-17:15 Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. mgr Ewa Mikulko ul. Sienkiewicza 19,
piętro II, skrzydło prawe,
sala 3
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

06.11.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

06.11.2021 9:00-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-15:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
15:40-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

06.11.2021 8:10-12:15 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
07.11.2021 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Technika

semestr I

06.11.2021 13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
07.11.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Psychologia uczenia się dzieci. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Pedagogika specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Formalne i prawne podstawy funkcjonowania szkoły/placówki. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

29.10.2021 16:00-20:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
30.10.2021 9:00-13:05 Zarządzanie jakością. mgr Iwona Długosz zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
31.10.2021 8:10-8:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
9:00-13:05 Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-19:45 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

30.10.2021 8:10-13:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

30.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. mgr Renata Kowalska zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-20:35 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu. mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
13:10-19:45 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Trening umiejętności wychowawczych. mgr Daria Jęczmińska zajęcia online
13:10-18:55 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
31.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-19:45 Pedagogika  ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

30.10.2021 9:00-13:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-20:35 Kierowanie zasobami ludzkimi. mgr Iwona Długosz zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych. dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-17:15 Placówka oświatowa a środowisko lokalne. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

30.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
31.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Chemia

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Fizyka

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:30-17:45 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Historia

semestr I

22.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE. zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Umiejętność czytania ze zrozumieniem. mgr Joanna Jaros zajęcia online
13:10-17:15 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Elementy logiki matematycznej. mgr Monika Kaczmarczyk zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska – Matczak zajęcia online
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

semestr I

23.10.2021 8:10-13:05 Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Instytucje opiekuńczo – wychowawcze. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-20:35 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:55 Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania. mgr Joanna Jaros zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

22.10.2021 16:00-20:50 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. mgr Monika Kowalska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
24.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-19:45 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

22.10.2021 16:00-20:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
23.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
24.10.2021 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
13:10-18:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

16.10.2021 9:00-13:05 Kontrola zarządcza. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
13:10-18:05 Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Milena Sobieraj zajęcia online
16.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-13:05 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-19:45 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Zaburzenia integracji sensorycznej. mgr Karolina Korczyńska zajęcia online
13:10-18:55 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
16.10.2021 13:10-19:45  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55  Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. mgr Kamila Romańczuk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16.10.2021 8:10-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
16.10.2021 13:10-18:55 Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
17.10.2021 8:10-16:25 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

15.10.2021 16:00-20:50 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
16.10.2021 8:10-11:25 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
11:30-13:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-19:45 Profilaktyka w szkole. mgr Aneta Matias zajęcia online
17.10.2021 8:10-13:05 Psychologia ogólna. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
13:10-18:05 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

15.10.2021 16:00-20:05 Finanse szkoły. dr Grażyna Barwinek zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

15.10.2021 16:00-20:50 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
16.10.2021 9:00-13:05 Podstawy audiologii i foniatrii. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-19:45 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
17.10.2021 9:00-13:05 Profilaktyka logopedyczna. mgr Katarzyna Puchała zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy języka migowego. mgr Ewa Machnicka – Zielińska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Historia

semestr I

09.10.2021 13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Wstęp do badań historycznych. dr Marek Jedynak zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-16:25 Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dziecka. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
16:30-18:55 Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

semestr I

09.10.2021 9:00-13:05 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. mgr Jan Kobyłecki zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
10.10.2021 9:00-13:05 Fonetyka – przykładowe techniki. mgr Bożena Matachowska zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Matematyka

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Geometria elementarna. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-18:55 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-18:55 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
13:10-18:55 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr I

09.10.2021 8:10-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
13:10-17:15 Etyka zawodu nauczyciela. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
10.10.2021 8:10-13:05 Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. mgr Irmina Fornalska zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy pedagogiki specjalnej. mgr Elena Jaworska zajęcia online
 Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Przygotowanie pedagogiczne

semestr I

02.10.2021 8:10-12:15 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
12:20-18:55 Emisja głosu. mgr Ala Stradomska-Matczak zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Technologie informacyjne w edukacji. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
13:10-18:05 Podstawy dydaktyki. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr I

02.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Nadzór pedagogiczny w szkole. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13:10-17:15 Marketingowe przesłanki zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-20:35 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
12:20-18:55 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr II

02.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-19:45 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias zajęcia online
13:10-18:55 Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Agnieszka Tarnowska zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój zajęcia online
13:10-19:45 Rewalidacja indywidualna. mgr Aneta Matias zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Joanna Nowak zajęcia online
12:20-20:35 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-12:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska zajęcia online
12:20-18:55 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska zajęcia online
13:10-17:15 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Beata Ludwicka – Dula zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne

semestr II

02.10.2021 8:10-12:15 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Aleksandra Pak zajęcia online
12:20-20:35 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
03.10.2021 8:10-13:05 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
13:10-18:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Zarządzanie oświatą

semestr II

02.10.2021 9:00-13:05 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
03.10.2021 9:00-13:05 Ogólna teoria organizacji i zarządzania. mgr Piotr Nowaczek zajęcia online
13:10-17:15 Administrowanie majątkiem placówki oświatowej (prawo gospodarcze). dr Stanisław Kowalski zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia

semestr IV

02.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE
03.10.2021 ZAJĘCIA ODWOŁANE