Harmonogram

Terminarz zjazdów dla studiów licencjackich

kierunek Pedagogika i Praca Socjalna

Semestr zimowy 2023/2024

Nr zjazdu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Termin zjazdu

29.09–01.10.2023 ZJAZD ODWOŁANY

13-15.10.2023 ZJAZD ODWOŁANY

27-29.10.2023

17-19.11.2023

01-03.12.2023

15-17.12.2023

12-14.01.2024

26-28.01.2024

Semestr letni 2023/2024

Nr zjazdu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Termin zjazdu

23-25.02.2024

08-10.03.2024

22-24.03.2024

05-07.04.2024

19-21.04.2024

10-12.05.2024

24-26.05.2024

07-09.06.2024

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

24.05.2024 16:00-19:15 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
25.05.2024 08:20-12:25 Dydaktyka ogólna. mgr Agnieszka Wojnowska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
12:30-14:55 Technologia informacyjna. dr hab. inż. Marcin Graba ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
15:00-19:05 Pedagogika specjalna. mgr Renata Kowalska-Sasin ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
26.05.2024 08:10-12:15 Pedagogika specjalna. mgr Renata Kowalska-Sasin ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
12:20-15:35 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
15:40-18:55 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
Pedagogika – licencjat

II rok

 

24.05.2024 16:00-19:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
25.05.2024 08:10-12:15 Psychologia społeczna. dr Agnieszka Zawadzka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
12:20-16:25 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
26.05.2024 08:10-12:15 Psychologia kliniczna. dr Agnieszka Zawadzka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro I, sala 110
12:20-16:25 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
17:20-21:25 Dydaktyka ogólna. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)

III rok

24.05.2024 16:00-20:05 Metody terapii pedagogicznej. (Wykład) dr Mirosława Parlak zajęcia online
25.05.2024 08:10-12:15 Metody terapii pedagogicznej. (Wykład) dr Mirosława Parlak zajęcia online
12:20-15:35 Trening umiejętności wychowawczych. dr Ksenia Buglewicz zajęcia online
15:40-19:45 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. mgr Milena Sobieraj zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. mgr Milena Sobieraj ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
12:20-14:45 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. (Ćwiczenia) dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
14:50-17:15 Prawo rodzinne i opiekuńcze. mgr Tomasz Korski ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Resocjalizacja)

III rok

24.05.2024 16:00-19:15 Psychotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
25.05.2024 08:10-12:15 Metodyka pracy kuratora. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
12:20-14:45 Diagnostyka w wychowaniu resocjalizacji i socjoterapii. (Wykład) dr Mirosława Parlak zajęcia online
14:50-21:25 Współczesne systemy resocjalizacji. dr inż.  Lech Hyb zajęcia online
26.05.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w wychowaniu resocjalizacji i socjoterapii. (Ćwiczenia) dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
12:20-14:45 Psychotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
14:50-17:15 Patologie społeczne. dr inż. Lech Hyb ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
17:20-20:35 Metodyka pracy kuratora. mgr Dorota Majchrzyk ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

10.05.2024 16:00-17:35 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład). dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
17:40-19:15 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia). dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
19:20-20:55 Pedagogika zdrowotna.

(wykład).

dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
11.05.2024 08:10-12:15 Dydaktyka ogólna. mgr Agnieszka Wojnowska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
12:20-15:35 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
15:40-18:55 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
12.05.2024 09:00-12:15 Technologia informacyjna. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
12:20-15:35 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
15:40-19:45 Dydaktyka ogólna. mgr Agnieszka Wojnowska zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

11.05.2024 09:00-12:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)

III rok

10.05.2024 16:00-19:15 Prawo rodzinne i opiekuńcze. mgr Tomasz Korski zajęcia online
11.05.2024 08:10-11:25 Prawo rodzinne i opiekuńcze. mgr Tomasz Korski ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
11:30-14:45 Trening umiejętności wychowawczych. dr Ksenia Buglewicz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
12.05.2024 08:10-11:25 Prawo rodzinne i opiekuńcze. mgr Tomasz Korski ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
11:30-14:45 Trening umiejętności wychowawczych. dr Ksenia Buglewicz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Resocjalizacja)

III rok

10.05.2024 16:00-19:15 Profilaktyka w wychowaniu resocjalizacyjnym. dr Anna Róg zajęcia online
11.05.2024 08:10-13:05 Patologie społeczne. dr Lech Hyb ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
12.05.2024 08:10-12:15 Diagnostyka w wychowaniu  resocjalizacyjnym i socjoterapii (wykład). dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
12:30-19:05 Profilaktyka w wychowaniu resocjalizacyjnym. dr Anna Róg ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat
I rok
19.04.2024 16:00-17:35 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład). dr Maria Kotomska zajęcia online
17:40-19:15 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia). dr Maria Kotomska zajęcia online
19:20-20:55 Pedagogika zdrowotna.
(wykład)
dr Maria Kotomska zajęcia online
20.04.2024 08:10-11:25 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
11:30-14:45 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 1
14:50-18:05 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
21.04.2024 08:10-11:25 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
11:30-14:45 Pedagogika specjalna. mgr Renata Kowalska- Sasin zajęcia online
14:50-18:05 Pedagogika społeczna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika – licencjat
II rok 
19.04.2024 16:00-19:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
20.04.2024 08:10-12:15 Psychologia społeczna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
14:00-16:25 Pedagogika specjalna/Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami mgr Marzena Zagdan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
21.04.2024 08:10-12:15 Psychologia kliniczna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)
III rok
19.04.2024 16:00-20:05 Prawo rodzinne i opiekuńcze. mgr Tomasz Korski zajęcia online
20.04.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego (ćwiczenia). dr Mirosława Parlak zajęcia online
12:20-15:35 Metodyka pracy pedagoga szkolnego. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
21.04.2024 08:10-10:35 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (ćwiczenia). dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
10:40-13:55 Metodyka pracy pedagoga szkolnego. mgr Dorota Majchrzyk ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 4
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Resocjalizacja)
III rok
20.04.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego (ćwiczenia). dr Mirosława Parlak zajęcia online
11:30-14:45 Diagnostyka w wychowaniu  resocjalizacyjnym i socjoterapii (wykład). dr Mirosława Parlak zajęcia online
21.04.2024 08:10-10:35 Psychotechniki  w wychowaniu resocjalizacyjnym. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
10:40-13:05 Diagnostyka w wychowaniu  resocjalizacyjnym i socjoterapii (wykład). dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter, sala 3
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

05.04.2024 16:00-17:35 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład). dr Maria Kotomska zajęcia online
17:40-19:15 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia). dr Maria Kotomska zajęcia online
19:20-20:55 Pedagogika zdrowotna.
(wykład)
dr Maria Kotomska zajęcia online
06.04.2024 08:10-10:35 Wprowadzenie do socjologii. dr Andrzej Kościołek ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
10:40-13:55 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
14:00-17:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
07.04.2024 09:00-12:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
12:20-15:35 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

05.04.2024 16:00-19:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
06.04.2024 8:10-11:25 Język angielski. dr Jan Kobyłecki ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
11:30-13:55 Metodyka terapii pedagogicznej. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
07.04.2024 12:10-15:35 Metodyka terapii pedagogicznej. dr Iwona Pałgan zajęcia online
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)
III rok
06.04.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
11:30-14:45 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
07.04.2024 9:00-12:15 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak zajęcia online
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Resocjalizacja)
III rok
05.04.2024 16:00-19:15 Profilaktyka w wychowaniu resocjalizacyjnym. dr Anna Róg zajęcia online
06.04.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
07.04.2024 09:00-12:15 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

22.03.2024 16:00-17:35 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład). dr Maria Kotomska zajęcia online
17:40-19:15 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia). dr Maria Kotomska zajęcia online
19:20-20:55 Pedagogika zdrowotna. dr Maria Kotomska zajęcia online
23.03.2024 8:10-12:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
13:30-16:45 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
16:50-20:05 Pedagogika ogólna. mgr Anna Machnicka zajęcia online
24.03.2024 8:10-16:25 Psychologia rozwoju i osobowości. dr Agnieszka Zawadzka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
Pedagogika – licencjat

II rok

 

22.03.2024 16:00-19:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
23.03.2024 8:10-11:25 Pedagogika specjalna/Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. mgr Marzena Zagdan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
12:20-15:35 Metodyka terapii pedagogicznej. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
24.03.2024 9:00-12:15 Metodyka terapii pedagogicznej. dr Iwona Pałgan zajęcia online
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)

III rok

22.03.2024 16:00-19:15 Metodyka pracy pedagoga szkolnego. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
23.03.2024 08:10-11:25 Metodyka pracy pedagoga szkolnego. mgr Dorota Majchrzyk ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro 1,
sala  110
24.03.2024 12:20-15:35 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro 1,
sala  110
Pedagogika – licencjat

(specjalizacja Resocjalizacja)

III rok

23.03.2024 9:00-12:15 Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym. mgr Dariusz Łuczak zajęcia online
24.03.2024 9:00-12:15 Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
12:20-15:35 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro 1,
sala  110
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

08.03.2024 16:00-17:35 Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
17:40-19:15 Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia) dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
19:20-20:55 Pedagogika zdrowotna. dr Maria Kotomska ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
09.03.2024 8:10-16:25 Psychologia rozwoju i osobowości. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
10.03.2024 08:10-10:35 Wprowadzenie do socjologii. dr Andrzej Kościołek ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
10:40-13:55 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
14:00-17:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
Pedagogika – licencjat

II rok

 

08.03.2024 16:00-20:05 Komunikacja społeczna. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
09.03.2024 9:00-13:05 Komunikacja społeczna. mgr Elżbieta Szczepaniak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
15:40-18:55 Pedagogika specjalna/Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
10.03.2024 9:00-12:15 Podstawy biologicznego rozwoju człowieka. dr Katarzyna Bieniek ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
14:50-18:05 Pedagogika specjalna/Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. mgr Marzena Zagdan zajęcia online
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza)
III rok
08.03.2024 16:00-19:15 Metodyka pracy pedagoga szkolnego. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
09.03.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
11:30-14:45 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
10.03.2024 9:00-13:55 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
Pedagogika – licencjat
(specjalizacja Resocjalizacja)
III rok
09.03.2024 08:10-11:25 Metodyka organizacji czasu wolnego. dr Mirosława Parlak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
10.03.2024 9:00-13:55 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

23.02.2024 16:00-18:25 BHP i ergonomia. mgr Mariusz Wielgus zajęcia online
24.02.2024 9:00-12:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
12:20-15:35 Wprowadzenie do socjologii. dr Andrzej Kościołek ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
25.02.2024 9:00-12:15 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan zajęcia online
12:20-15:35 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
15:40-18:05 BHP i ergonomia. mgr Mariusz Wielgus zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

23.02.2024 16:00-19:15 Podstawy biologicznego rozwoju człowieka. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
24.02.2024 9:00-12:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
12:20-14:45 Metodologia nauk społecznych. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  4
Pedagogika – licencjat

III rok

23.02.2024 16:00-19:15 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
24.02.2024 9:00-12:15 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
12:20-16:25 Trening zastępowania agresji. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
16:30-19:45 Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym.
(DOTYCZY SPECJALIZACJI RESOCJALIZACJA)
mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
25.02.2024 9:00-13:05 Trening zastępowania agresji. mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
13:10-16:25 Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym.
(DOTYCZY SPECJALIZACJI RESOCJALIZACJA)
mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

26.01.2024 16:00-19:15 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
27.01.2024 15:40-17:15 Etyka zawodowa. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
28.01.2024 8:10-16:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

27.01.2024 8:10-11:25 Język angielski. dr Jan Kobyłecki ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
11:30-14:45 Metodologia nauk społecznych. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
28.01.2024 9:50-13:05 Podstawy biologicznego rozwoju człowieka. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

26.01.2024 16:00-19:15 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
27.01.2024 9:00-10:00 Seminarium dyplomowe. dr Michał Wacławik zajęcia online
15:00-16:00 Seminarium dyplomowe. dr Elżbieta Zyzik zajęcia online
28.01.2024 9:00-13:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
13:10-16:25 Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym.
(DOTYCZY SPECJALIZACJI RESOCJALIZACJA)
mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  3
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

12.01.2024 16:00-19:15 Etyka zawodowa. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
13.01.2024 12:20-15:35 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 03
14.01.2024 9:00-12:15 BHP i ergonomia. mgr Mariusz Wielgus zajęcia online
12:20-15:35 Historia wychowania. dr Iwona Pałgan zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

12.01.2024 16:00-19:15 Metodologia nauk społecznych. dr Iwona Pałgan zajęcia online
13.01.2024 9:00-12:15 Metodologia nauk społecznych. dr Iwona Pałgan

 

 

ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 03
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

12.01.2024 16:00-20:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
13.01.2024 9:00-12:15 Terapia zajęciowa. mgr Elżbieta Szczepaniak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 01
12:20-16:25 ZAJĘCIA ODWOŁANE mgr Dariusz Łuczak ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala 01
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

15.12.2023 16:00-20:05 Ochrona własności intelektualnej. mgr Tomasz Korski zajęcia online
16.12.2023 9:00-12:15 Etyka zawodowa. mgr Dorota Majchrzyk zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

15.12.2023 16:00-19:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
16.12.2023 9:00-12:15 Język angielski. dr Jan Kobyłecki zajęcia online
  17.12.2023 9:00-12:15 Podstawy biologicznego rozwoju człowieka. dr Katarzyna Bieniek zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

15.12.2023 ZAJĘCIA ODWOŁANE
16.12.2023
17.12.2023
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

01.12.2023 16:00-19:15 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan zajęcia online
02.12.2023 9:00-12:15 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
03.12.2023 8:10-12:15 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

02.12.2023 9:00-17:15 Pierwsza pomoc przedmedyczna. mgr Dominika Cecot ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

03.12.2023 09:00-13:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

18.11.2023 8:10-16:25 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
19.11.2023 8:10-12:15 Ochrona własności intelektualnej. mgr Tomasz Korski zajęcia online
12:20-16:25 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

18.11.2023 8:10-16:25 Psychologia rozwoju i osobowości. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

17.11.2023 16:00-20:05 Trening zastępowania agresji. mgr Łuczak Dariusz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
18.11.2023 9:00-13:05 Trening zastępowania agresji.

 

mgr Łuczak Dariusz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

12.11.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

28.10.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala nr 211
29.10.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

27.10.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
28.10.2023 8:10-16:25 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
29.10.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

28.10.2023 9:00-13:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
29.10.2023 9:00-13:05 Mediacje i negocjacje.

 

mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online