Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

01.12.2023 16:00-19:15 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan zajęcia online
02.12.2023 9:00-12:15 Pedagogika opiekuńcza. dr Iwona Pałgan ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
03.12.2023 8:10-12:15 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

02.12.2023 9:00-17:15 Pierwsza pomoc przedmedyczna. mgr Dominika Cecot ul. Duża 21, 25-304 Kielce, parter,
sala  1
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

03.12.2023 09:00-13:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

18.11.2023 8:10-16:25 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
19.11.2023 8:10-12:15 Ochrona własności intelektualnej. mgr Tomasz Korski zajęcia online
12:20-16:25 Język angielski. mgr Agnieszka Nogacka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

18.11.2023 8:10-16:25 Psychologia rozwoju i osobowości. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

17.11.2023 16:00-20:05 Trening zastępowania agresji. mgr Łuczak Dariusz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
18.11.2023 9:00-13:05 Trening zastępowania agresji.

 

mgr Łuczak Dariusz ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala  211
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

12.11.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Pedagogika – licencjat

I rok

28.10.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka ul. Duża 21, 25-304 Kielce, piętro II,
sala nr 211
29.10.2023 8:10-16:25 Psychologia ogólna. dr Agnieszka Zawadzka zajęcia online
Pedagogika – licencjat

II rok

 

27.10.2023 16:00-20:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
28.10.2023 8:10-16:25 Psychologia rozwojowa i osobowości. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
29.10.2023 9:00-13:05 Technologie informacyjne. dr hab. Marcin Graba zajęcia online
Pedagogika – licencjat

III rok

 

 

 

28.10.2023 9:00-13:05 Mediacje i negocjacje. mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online
29.10.2023 9:00-13:05 Mediacje i negocjacje.

 

mgr Elżbieta Szczepaniak zajęcia online