Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala Uwagi
Pedagogika –

studia licencjackie

rok I

27.05.2023 08:10-12:15 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
wykład
Zajęcia łączone               z Przygotowaniem Pedagogicznym
12:20-16:25 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
ćwiczenia
Zajęcia łączone               z Przygotowaniem Pedagogicznym
28.05.2023 09:00-13:55 Etyka zawodowa. dr Radosław Lis zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
Zajęcia łączone               z Przygotowaniem Pedagogicznym
14:00-18:05 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
wykład
Zajęcia łączone               z Przygotowaniem Pedagogicznym
Przygotowanie pedagogiczne

studia podyplomowe

27.05.2023 08:10-12:15 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
wykład
Zajęcia łączone               z Pedagogiką I rok
12:20-16:25 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
ćwiczenia
Zajęcia łączone               z Pedagogiką I rok
28.05.2023 09:00-13:55 Etyka zawodowa. dr Radosław Lis zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
Zajęcia łączone               z Pedagogiką I rok
14:00-18:05 Psychologia ogólna. mgr Joanna Zajęcka zajęcia online
(ZESPÓŁ WSZYSCY)
wykład
Zajęcia łączone               z Pedagogiką I rok
Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala Uwagi
Pedagogika – studia licencjackie

rok I

13.05.2023 13:10-16:25 Pedagogika specjalna mgr Elena Jaworska zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Przygotowaniem Pedagogicznym
14.05.2023 09:00-13:05 Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Mariusz Wielgus zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Przygotowaniem Pedagogicznym
13:10-16:25 Pedagogika specjalna mgr Elena Jaworska zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Przygotowaniem Pedagogicznym
Przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

rok I

13.05.2023 13:10-16:25 Pedagogika specjalna mgr Elena Jaworska zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Pedagogiką I rok
14.05.2023 09:00-13:05 Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Mariusz Wielgus zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Pedagogiką I rok
13:10-16:25 Pedagogika specjalna mgr Elena Jaworska zajęcia online (ZESPÓŁ WSZYSCY) Zajęcia łączone z Pedagogiką I rok