Harmonogram

Kierunek Data Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Bibliotekoznawstwo
semestr I
04.12.2020 16:00-20:05 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj-Wilk Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Technika pracy umysłowej. mgr Joanna Jaros Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Edukacja medialna. mgr Anna Nogaj-Wilk Zajęcia online
13:10-17:15 Bibliotekarstwo i bibliotekoznawstwo. mgr Jolanta Krzysiek Zajęcia online
Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching karier
semestr I
04.12.2020 16:00-20:05 Metody rekrutacji, selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
13:10-17:15 Zarządzanie personelem, budowanie zespołu, ścieżki kariery. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Metody rekrutacji, selekcji, narzędzia, aplikacje. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy psychologii rozwojowej i uczenia się. mgr Aleksandra Pak Zajęcia online
Geografia
semestr I
04.12.2020 16:00-20:05 Geografia fizyczna I- geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Geografia fizyczna I- geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy dydaktyki. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Geografia fizyczna II – hydrologia, meteorologia i klimatologia. mgr Aneta Średnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii do potrzeb dziecka  z zaburzeniami uczenia się. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr I

04.12.2020 16:00-20:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Katarzyna Bieniek Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI). mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
13:10-17:15 ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI) mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia pedagogiczna

semestr I

04.12.2020 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. mgr Aneta Matias Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr I

05.12.2020 9:00-13:05 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
13:10-17:15 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Oligofrenopedagogika. mgr Dorota Znój Zajęcia online
13:10-17:15 Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. mgr Joanna Nowak Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I Grupa A
05.12.2020 9:00-13:05 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
13:10-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr I Grupa B
05.12.2020 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii. dr Ewa Kosowska Zajęcia online
13:10-17:15 Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
Pedagogika specjalna- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

semestr I

04.12.2020 16:00-20:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Deficyty sensoryczne u dzieci. mgr Agnieszka Hajduk Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Karolina Kędzior Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Dydaktyka specjalna. mgr Anna Machnicka Zajęcia online
13:10-17:15 Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
Historia

semestr II

05.12.2020 9:00-13:05 Historia powszechna XIX. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944r. dr Marek Jedynak Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Historia powszechna XIX. dr Grażyna Barwinek Zajęcia online
13:10-17:15 Historia Polski 1918-1944r. dr Marek Jedynak Zajęcia online
Integracja sensoryczna

semestr II

04.12.2020 16:00-20:05 Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne). mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
05.12.2020 9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Aneta Matias Zajęcia online
13:30-17:35 Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój  ontogenetyczny systemów percepcyjnych. mgr Monika Kowalska Zajęcia online
06.12.2020 9:00-17:15 Podstawy neuropsychologii. mgr Agata Lichota Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

semestr II

05.12.2020 9:00-13:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. mgr Elena Jaworska Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób z sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. mgr Mariola Kosiór Zajęcia online
Pedagogika specjalna- edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
semestr II
05.12.2020 9:00-13:05 Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. mgr Agnieszka Gałęzowska Zajęcia online
13:10-17:15 Trening umiejętności społecznych. mgr Iwona Długosz Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Podstawy neuropsychologii. mgr Olga Gąsiorowska-Gajek Zajęcia online
13:10-17:15 Terapia i wsparcie rodziny dziecka. mgr Małgorzata Miśkiewicz Zajęcia online
Pedagogika specjalna- logopedia
semestr II
04.12.2020 16:00-20:50 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
05.12.2020 8:10-8:55 Metodyka wychowania słuchowego. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
9:00-13:05 Diagnostyka w pedagogice specjalnej. mgr Agnieszka Tarnowska Zajęcia online
13:10-17:15 Zaburzenia mowy u dorosłych. mgr Izabela Leśniewska Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka. mgr Małgorzata Angielska Zajęcia online
13:10-17:15 Diagnoza i terapia dysleksji. mgr Milena Sobieraj Zajęcia online
Przygotowanie pedagogiczne
semestr II
05.12.2020 9:00-13:05 Prawo oświatowe. mgr Urszula Kłonicka Zajęcia online
13:10-17:15 Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych. mgr Monika Kaczmarczyk Zajęcia online
06.12.2020 9:00-13:05 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. mgr Magdalena Kozłowska Zajęcia online
13:10-18:05 Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących. mgr Iwona Długosz Zajęcia online