Gdynia

Punkt rekrutacyjny Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach im. św. Jana Pawła II

Instytut Edukacji i Innowacji

Kontakt:

  • podyplomowe@instytuteii.pl
  • +48 509 390 418

Instytut Edukacji i Innowacji z siedzibą w Gdyni został utworzony w 2019 roku.

Misją Instytutu Edukacji i Innowacji jest krzewienie szeroko rozumianej oświaty w Polsce oraz europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Swoją działalność kierujemy do potencjalnych studentów, którym pomagamy w rekrutacji na interesujące ich kierunki studiów w Polsce oraz za granicą. Staramy się, aby nauka i wykształcenie wyższe trafiały pod „strzechy” polskich słuchaczy.

Nasza aktywność skierowana jest także do Polonii oraz jej członków zamieszkujących wszystkie zakamarki globu, dlatego w 2020 roku powołaliśmy Wszechnicę Kultury i Języka Polskiego. W jej ramach prowadziliśmy darmowe zajęcia z:
– języka polskiego jako obcego,
– historii oraz kultury Polski,
– tożsamości polskiej, rozumienia jej meandrów w procesie rozwoju historycznego.

Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi ośrodkami edukacyjnymi w Polsce oraz za granicą.

Od września 2023 roku powołamy Wszechnicę Edukacji Społecznej, w której będziemy budowali:

-postawy odpowiedzialności obywatelskiej poprzez zrozumienie małej i dużej ojczyzny,

-postawy obywatela odpowiedzialnego politycznie/ apolitycznego, rozumiejącego rzeczywistość polskiej oraz międzynarodowej socjoprzestrzeni gospodarczej i politycznej.

Oplatamy Polskę i powoli wchodzimy na Słowacją „pajęczyną” naszych Biur, w których czekamy na naszych interesantów.

IMG_20200202_155003