Fizyka

Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla nauczycieli oraz innych osób z wykształceniem wyższym, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne, a nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia zajęć z fizyki.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki.
 • Emisja głosu.
 • Etyka zawodu nauczyciela.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Podstawy fizyki z elementami fizyki relatywistycznej.
 • Fizyka cząsteczkowa i termodynamika z elementami fizyki statystycznej.
 • Własności materii z elementami fizyki ciała stałego.
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole podstawowej.
 • Dydaktyka nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej.
 • Wprowadzenie do fizyki z elementami algebry i analizy matematycznej.
 • Astronomia z elementami astrofizyki.
 • Elektrodynamika i optyka.
 • Fizyka fal z elementami akustyki.
 • Elementy fizyki kwantowej.
 • Fizyka atomu z elementami mechaniki kwantowej.
 • Elementy fizyki jądrowej.
 • Informatyka, programy użytkowe i techniki multimedialne.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel fizyki we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

studia podyplomowe trzysemestralne – 12 miesięcy

440 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyka

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3900 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym (650 zł x 6 rat)

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online