Executive MBA

adresaci_

Adresaci studiów

Studia dedykowane osobom, które pragną rozwijać kompetencje menedżerskie i zdolności przywódcze.
Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • co najmniej dwuletnia potwierdzona praktyka zawodowa,
  • predyspozycje menedżerskie oraz warunki i motywacja do studiowania (oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).
program studiow

Program studiów

I SESJA INFORMACYJNO – INTEGRACYJNA

II KSZTAŁCENIE MODUŁOWE

Moduł I – 20 godzin: Analiza Biznesowa

Moduł II – 20 godzin: Zarządzanie strategiczne

Moduł III – 15 godzin: Zachowania w organizacji

Moduł IV – 15 godzin: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł V – 20 godzin: Rachunkowość finansowa

Moduł VI – 20 godzin: Rachunkowość zarządcza i Controling

Moduł VII – 15 godzin: Marketing

Moduł VIII – 20 godzin: Zarządzanie finansami

Moduł IX – 15 godzin: Zarządzanie jakością jako narzędzie rozwoju biznesu

Moduł X – 15 godzin: Zarządzanie procesowe nowoczesnym przedsiębiorstwem

Moduł XI – 15 godzin: Zarządzanie projektami

Moduł XII – 15 godzin: Kreowanie wizerunku i komunikacja interpersonalna

Moduł XIII – 15 godzin: Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych

Moduł XIV – 10 godzin: Rynek kapitałowy

Moduł XV – 10 godzin: Negocjacje i mediacje w biznesie

Moduł XVI – 10 godzin: Nadzór korporacyjny

Moduł XVII – 10 godzin: Gry strategiczne

Moduł XVIII – 10 godzin: Przedmioty fakultatywne do wyboru prowadzone w języku angielskim

  • Business Information Management
  • Strategic Supply Management
  • Design thinking for strategic innovation

III PROJEKT DORADCZY

uzyskane kwalifikacje

Uzyskane kwalifikacje

  • Tytuł Master of Business Administration.
  • Kompleksowe przygotowanie do realizacji celów biznesowych w warunkach wielokulturowości.
  • Kompetencje menedżerskie i zdolności przywódcze.
  • Umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania nowoczesnymi organizacjami.
czas trwania

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

270 godzin dydaktycznych

koszt

Koszt

100 zł  –  wpisowe

9400 zł – czesne

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

80 zł – Świadectwo w języku angielskim dla zainteresowanych osób

Tryb

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online