Księgowość i płace w mikro i małym przedsiębiorstwie

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. To doskonała propozycja dla tych, którzy chcą się przekwalifikować lub zdobyć nowe umiejętności. Kształcenie dualne to szansa, by zdobyć pierwsze doświadczenie w pracy, jako osoba zajmująca się prowadzeniem księgowości i rozliczaniem płac.

Program studiów

Moduł I – Prawo w działalności gospodarczej

Moduł II – Podatek dochodowy w małym przedsiębiorstwie

Moduł III – Ewidencje w podatku dochodowym od osób fizycznych

Moduł IV – Podatek vat

Moduł V – Elementy prawa pracy i umowy cywilno-prawne

Moduł VI – Ubezpieczenia społeczne

Uzyskane kwalifikacje

Studia uprawniają do podjęcia pracy w biurze rachunkowym, prowadzenia księgowości i rozliczania płac. Absolwenci nabędą umiejętności sporządzania deklaracji podatkowych, ewidencji księgowych, itp. Poznają również dokumentację wymaganą w rozliczeniach z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Studia dualne  to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w biurach rachunkowych.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online