Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Adresaci studiów

Studia skierowane do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności. W szczególności studia są adresowane do osób, które chcą poznać aktualne zasady prowadzenia rachunkowości przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz prawne zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jako odrębnej struktury organizacyjnej.

Program studiów

Moduł I – Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych .

Moduł II – Ewidencja księgowa i pozaksięgowa wspólnot mieszkaniowych

Moduł III – Podatkowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Moduł IV – Finansowe aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

Moduł V – Zasady sporządzania sprawozdań wspólnot mieszkaniowych

Uzyskane kwalifikacje

Studia uprawniają do podjęcia pracy w biurze rachunkowym, prowadzeniem księgowości i rozliczaniem płac. Księgowość wspólnoty mieszkaniowej, ze względu na zawiłe przepisy podatkowe, niejednoznaczne orzecznictwo sądów a także fakt podlegania pod przepisy wielu ustaw, stanowi dosyć skomplikowaną materię.

Czas trwania

studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3000 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1500 zł – opłata za 1 semestr

1500 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

 

Uwagi

Studia dualne  to typ  kształcenia, w którym zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a praktyczne u pracodawcy. Jest ono przede wszystkim szansą, dla młodych ludzi na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku nauki. Zajęcia praktyczne odbywać będą się w biurach rachunkowych.

Podstawą prawną tej formy kształcenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010. 244. 1626 ze zm. Dz. U. 2015.09.01). Uczniowie kształcący się w tym systemie nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

 

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online