Edukacja obywatelska

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Edukacja obywatelska skierowane są głównie do nauczycieli, chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja obywatelska” w szkole podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej. Ponadto studia skierowane są do pracowników instytucji zajmujących się edukacją obywatelską, pracowników organizacji pozarządowych itp.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata.

Program studiów

Program kształcenia na tym kierunku jest w trakcie przygotowania w związku
z oczekiwaniem na wytyczne od MEN.

Uzyskane kwalifikacje

Studia będą nadawały uprawnienia do nauczania przedmiotu Edukacja obywatelska w szkole.

Czas trwania

Studia podyplomowe trzysemestralne.

Koszt

100 zł  –  wpisowe (płatne przy zapisie)

3900,00 zł – opłata za rok (możliwość wpłat w systemie ratalnym 6 rat x 650,00 zł.)

1300,00 zł – semestr

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online