Dyrektor finansowy

Adresaci studiów

Studia adresowane do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy z zakresu wymaganym na stanowisku Dyrektora Finansowego. Studia na tym kierunku pozwolą uczestnikom posiąść praktyczne umiejętności oraz poznać od strony technicznej procesy takie jak:

 • zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwie,
 • analitykę rachunku kosztów,
 • przygotowanie budżetów finansowych oraz monitorowanie ich wykonania,
 • przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne,
 • controlling finansowy,
 • optymalizację podatkową.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Prawo Pracy
 • Prawo w finansach
 • Zarządzanie projektami w finansach
 • Zarządzanie podatkami i optymalizacja
 • Finanse międzynarodowe
 • Środowisko etyczne, prawne i społeczne przedsiębiorstwa
 • Budżetowanie
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja
 • Zasady sprawozdawczości
 • Fuzje, konsolidacje, przejęcia
 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Rachunkowość zarządcza.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze Dyrektora Finansowego zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

Koszt

100 zł  –  wpisowe

6200 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

3100 zł – opłata za 1 semestr

3100 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online