Dyrekcja

mgr Agnieszka Podlodowska

Dyrektor Studiów Podyplomowych  Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu

Wieloletni pracownik uczelni Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach. Kierownik i koordynator ds. projektów unijnych w Wyższej Szkoły Handlowej Kielcach oraz Szkole Zarządzania i Marketingu w Kielcach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej na kierunku Zarządzanie oraz Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Ekonomia-specjalizacja Rachunkowość. Od roku 2018 Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago-Centrum oraz Prezes Zarządu Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego S.A.

Kwalifikacje dodatkowe

Studia podyplomowe:

  • Grafika komputerowa
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie Oświatą

Adrian Lipa

Dyrektor Metodyczny Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu 

 

Adrian Lipa doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor wielu publikacji i artykułów naukowych na temat przedsiębiorczości. Założyciel pierwszego w Polsce Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego, które pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa i biznesu. Prowadzi działalność naukowo badawczą i rozwojową, która służy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów polskich przedsiębiorstw, ich bezpieczeństwu, innowacyjności i rozwojowi. Praktyk prowadzący działalność gospodarczą od ponad 10 lat, stworzył szereg spółek, fundacji i stowarzyszeń działających w obszarach nauki, edukacji, kultury, zdrowia i sportu. Autor w swoich publikacjach prezentuje rozwiązania wynikające z własnego doświadczenia i podaje wiele przykładów praktycznego zastosowania przedsiębiorczości w biznesie i edukacji.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.adrianlipa.konsorcjum.edu.pl