Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching

Absolwent kierunku poradnictwo i coaching kariery, ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kształcenie kierunkowe zawiera informacje dotyczące:

 • metod diagnozy w poradnictwie kariery
 • psychologii pracy i organizacji
 • technik selekcji i rekrutacji pracowników
 • zarządzania kapitałem kariery
 • poradnictwa rodzinnego z metodyką
 • umiejętności trenerskich
 • metod prowadzenia indywidualnej i grupowej rozmowy doradczej oraz coachingowej

Kompetencje nabyte przez absolwenta:

 • umiejętność wspierania klientów w rozwoju indywidualnym i zawodowym
 • nawiązywanie kontaktu z klientem
 • prowadzenie rozmowy doradczej i coachingowej
 • stosowanie nowoczesnych narzędzi doradczych i coachingowych
 • umiejętności trenerskie i szkoleniowe

Metody pracy kładą nacisk na uczenie się przez doświadczenie. Wśród nich wyróżnić można:

 • treningi
 • warsztaty
 • gry symulacyjne
 • projekty grupowe
 • studia przypadków
 • wideotrening

5 powodów, dla których warto wybrać tę specjalizację:

 1. Coaching jest innowacyjną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną wspierania rozwoju osobistego i zawodowego.
 2. Praca doradcy i coacha kariery to prestiżowy, ciekawy, przynoszący wiele satysfakcji zawód.
 3. Program specjalizacji zdominowany jest przez zajęcia o charakterze praktycznym, z uwzględnieniem najnowszej literatury i wyników badań.
 4. Studia na specjalizacji poradnictwo i coaching kariery to nie tylko wiedza o charakterze akademickim, ale również możliwość wszechstronnego samorozwoju.
 5. Ukończenie specjalizacji wyposaża studentów w kompetencje cenione i poszukiwane przez pracodawców różnych branż i sektorów.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu poradnictwa i coachingu kariery:

 • Akademickie Biura Karier
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
 • Urzędy Pracy
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Specjalistyczne poradnie zawodowe
 • Szkoły
 • Poradnie rodzinne
 • Firmy trenerskie i szkoleniowe
 • Agencje pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego
 • Organizacje pozarządowe Działy Human Resources
 • Instytucje administracji samorządowej