Dla Studentów

ETAPY PROCESU REKRUTACJI:

 1. Rejestracja on-line.
  Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny online pod adresem www.studia-kielce.pl (zakładka Zapisz się).
 1. Uruchomienie kierunku                                                                                                                                                                       
  Informacja dotycząca uruchomienia kierunku oraz dopełnienia niezbędnych formalności zostanie wysłana na  Twoje indywidualne konto e-mail podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 1. Kompletowanie dokumentów                                                                                                                                                              
  Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. Listę wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie www.studia-kielce.pl (zakładka Dla Studentów).
 1. Złożenie dokumentów                                                                                                                                                                          
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago – Centrum.
  UWAGA! W związku z działaniami prewencyjnymi związanymi z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19  uruchomiliśmy dla Państwa możliwość zapisów na studia drogą pocztową. Osoby, które chciałyby skorzystać z powyższej opcji prosimy o przesłanie ww. dokumentów na adres ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce z dopiskiem Dziekanat oraz przesłanie wiadomości e-mail potwierdzającą skorzystanie z powyższej opcji.
  UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.
 1. Rozpoczęcie studiów                                                                                                                                                                                       
  Przed rozpoczęciem zajęć na  stronie www.studia-kielce.pl (zakładka Terminarz) zostanie umieszczona informacja na temat planowanych zjazdów, natomiast w zakładce Harmonogram znajdziesz szczegółowy plan zajęć.

UWAGA!!! Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy:
  Pobierz PDF, lub do pobrania w Dziekanacie
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Dwa zdjęcia legitymacyjne
 4. Opłata wpisowa

Wpłaty można dokonać w Dziekanacie  lub na indywidualne konto bankowe nadane w momencie   podpisywania umowy.

Dokonując wpłaty na konto bankowe należy podać:

Imię i nazwisko Słuchacza oraz kierunek studiów podyplomowych.

Zapisz się przez internet!