Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w temacie dietoterapii  i profilaktyki żywieniowej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego. Ponad to celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych   i metabolicznych.

Program studiów

Przygotowanie w zakresie merytorycznym obejmuje m.in. przedmioty:

 • Anatomia i fizjologia
 • Podstawy nauki o żywieniu
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Mikrobiologia
 • Toksykologia
 • Podstawy dietetyki
 • Dietoprofilaktyka
 • Dietoterapia
 • Higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Żywienie kliniczne
 • Technologia produkcji potraw
 • Przechowalnictwo żywności
 • Gastronomia specjalistyczna i catering
 • Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej
 • Estetyka żywienia

Uzyskane kwalifikacje

Czas trwania

Studia podyplomowe dwusemestralne

220 godzin

Koszt

100 zł  –  wpisowe

3600 zł – czesne, płatność w systemie ratalnym:

1800 zł – opłata za 1 semestr

1800 zł – opłata za 2 semestr

Cena dla grup powyżej 4 osób ustalana będzie indywidualnie!

Uwagi

Uruchomienie kierunku uzależnione jest od minimalnej liczby chętnych.
Ocenę na świadectwie stanowi średnia ocen uzyskanych z zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Tryb

Studia do wyboru w formie stacjonarnej lub online