BUR

BUR 2Nawet do 8500 zł dofinansowania mogą liczyć osoby zamieszkujące województwo świętokrzyskie, m.in. na szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo czy egzaminy organizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych, która stanowi nowy instrument wsparcia dla firm z funduszy Unii Europejskiej.

To świetna informacja dla pracodawców borykających się z brakiem specjalistów i fachowców, którzy decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.
Nawet do 150 000 zł dofinansowania mogą liczyć pracodawcy i przedsiębiorstwa którzy posiadają siedzibę, jednostkę organizacyjną, główne, stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze woj. świętokrzyskiego oraz ich pracowników. 

 

Wsparcie doradcze i organizacyjne KN-E dla firm oferuje bezpłatną pomoc dla przedsiębiorstw i osób fizycznych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Zakres naszego wsparcia dla przedsiębiorstw obejmuje:

 • pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej u właściwego Operatora Bazy Usług Rozwojowych (BUR);
 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń;
 • pomoc w pozyskaniu finansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej ze środków Unii Europejskiej;
 • doradztwo i opiekę przez cały okres realizacji usługi rozwojowej;
 • pomoc w szybkim rozliczeniu usługi rozwojowej, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji;
 • ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.

Co to jest usługa rozwojowa?
To usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe gromadzone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)   ̶  ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie ofert rozwojowych, dzięki której instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Kto może skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach BUR?
Usługi rozwojowe kierowane są do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu woj. świętokrzyskiego, które zaliczają się do sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, MŚP (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) , podmiotów niebędących przedsiębiorstwami (np. fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej).

W jakiej formie realizowane są usługi rozwojowe?
Przedsiębiorca samodzielnie określa tematykę wsparcia dostosowaną do swoich potrzeb oraz wybiera usługę rozwojową służącą podwyższeniu umiejętności i kompetencji pracowników. Dostępne są następujące rodzaje usług:

Na jakie wsparcie może liczyć pracodawca?
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej firmy wynosi:

Mikroprzedsiębiorstwa 12.000,00 zł

Małe przedsiębiorstwa 30.000,00 zł

Średnie przedsiębiorstwa 100.000,00 zł

Duże przedsiębiorstwa 150.000,00 zł

Podmiot (pracodawca) niebędący przedsiębiorstwem 12.000,00 zł

na cały okres realizacji wsparcia, tj. do dnia 30.06.2026 r. Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 8.500,00 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

Co należy zrobić, aby skorzystać ze wsparcia organizowanego w ramach Bazy Usług Rozwojowych?
Zgłosić się do sekretariatu placówki Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego w Kielcach przy ul. Wesołej 19  w celu uzyskania szczegółowych informacji i pomocy w zarejestrowaniu firmy w BUR u właściwego Operatora (instytucji uprawnionej do przydzielania dofinansowania dla przedsiębiorstw na usługi rozwojowe).

Operatorem programów „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” oraz „Buduj swój rozwój- Baza Usług Rozwojowych” jest :

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce


Kto finansuje usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych?

Wsparcie dla przedsiębiorstw w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.6 „Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie dla osób fizycznych w postaci usług rozwojowych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 10.9 „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie”.

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne oferuje szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych we wszystkich możliwych kierunkach oraz jest w stanie zorganizować dowolny kurs lub szkolenie dostosowane do potrzeb pracodawcy z następujących zakresów:

 • fizjoterapii, rehabilitacji,
 • prawa,
 • ochrony i bezpieczeństwa,
 • BHP i ppoż.,
 • budownictwa,
 • energetyki,
 • gastronomii,
 • handlu i usług,
 • informatyki (IT),
 • księgowości, kadr i płac,
 • nauki języków obcych,
 • obsługi maszyn budowlanych,
 • opieki społecznej,
 • spawalnictwa,
 • transportu,

i wiele innych kursów i szkoleń zawodowych spośród ponad 1300 programów szkoleń.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Baza Usług Rozwojowych to bezpłatna internetowa baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem przyświecającym opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie jest to narzędzie umożliwiające znalezienie usługi rozwojowej odpowiadającej na potrzeby użytkowników.

Baza Usług Rozwojowych jest dostępna na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Strona Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Bazie Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl