Biuro karier

Biura karier działają jako jednostki organizacyjne uczelni wyższych. Celem Biura Karier jest tworzenie przestrzeni, gdzie mogą spotykać się firmy i potencjalni kandydaci do pracy. Biuro karier ŚSW zbiera informacje o trendach i oczekiwaniach pracodawców, studentów i absolwentów, zachęca do odkrywania i rozwijania własnego potencjału tak, by miejsce pracy nie było dziełem przypadku, ale świadomym wyborem, a ponadto:

  • dostarcza informacji o rynku pracy: procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą,
  • pozyskuje od pracodawców oferty pracy, praktyk i staży w kraju i zagranicą, prowadzi doradztwo zawodowe w formie grupowej oraz indywidualnej dla studentów i absolwentów,
  • uczy autoprezentacji,
  • tworzy bazy danych pracodawców,
  • inicjuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy,
  • promuje wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem.

Z pomocy biur karier korzystają:

  • studenci i absolwenci chcący uzyskać poradę zawodową oraz informację o sytuacji na rynku pracy,
  • pracodawcy poszukujący odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże,
  • uczelnie wyższe sprawdzające funkcjonowanie i procedury kształcenia, na podstawie danych gromadzonych za pośrednictwem biur karier.

Kierownikiem biura karier jest dr Michał Wacławik
adres mail: michalwaclawik@konsorcjum.edu.pl