Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

NABÓR TRWA na kierunek: ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ADRESACI:

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa oraz bibliotekoznawstwa i filologii.

Oferta skierowana jest także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób, które planują rozpoczęcie pracy w takich w takich placówkach.

Cel:

– zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

– zdobycie wiedzy z historii, celu i funkcji arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, sztuk teatralnych w edukacji, rozwoju i terapii, choreoterapii, fotografoterapii, malarstwa intuicyjnego, narzędzi diagnostycznych w arteterapii, 

– zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,

– zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu: – sztuk plastycznych – rysunek kredką, pastelami, malarstwo akrylowe na płótnie, – technik zdobniczych (decoupage), – technik z użyciem tworzyw przekształcalnych (masa solna, masa samoutwardzalna typu glina, mydło, filcowanie na sucho i mokro), – technik mieszanych (collage),  

– rozwój osobisty, pogłębienie związków z innymi ludźmi, zrozumienie, tolerancję i akceptację inności,

– wzrost umiejętności komunikacyjnych, mających w przyszłości stanowić potencjał własnej działalności arteterapeutycznej,

– zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

– zdobycie wiedzy dotyczącej zasad związanych z planowaniem sesji terapeutycznej,

–  umiejętność nawiązywania kontaktu i skuteczna komunikacja z grupą lub indywidualnym uczestnikiem procesu arteterapeutycznego, 

– przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

–  przygotowanie do pracy w zespole wielospecjalistycznym (terapeuta, pedagog, psycholog, lekarz),

– rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Liczba godzin: 360

Liczba semestrów: 3

Liczba miejsć: max. 20 osób

Cena: 3.900 zł + 100 zł wpisowe

Kierunek zostanie uruchomiony przy liczbie słuchaczy  min. 15 osób.

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.