Aktualności

Świętokrzyska Szkoła Wyższa została zatwierdzona jako instytucja przyjmująca cudzoziemców na studia. To potwierdzenie naszej wysokiej jakości programu nauczania i zdolności do zapewnienia doskonałego doświadczenia edukacyjnego dla studentów z różnych kultur. Naszym celem zawsze było tworzenie inkludującego i wielokulturowego środowiska akademickiego, które umożliwia rozwijanie umiejętności i budowanie globalnych sieci kontaktów. Serdecznie zapraszamy studentów zagranicznych do aplikowania na nasze programy studiów i jesteśmy przekonani, że będą mieli niezapomniane doświadczenia, zdobędą nowe umiejętności i nawiążą trwałe przyjaźnie. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie!